Wyszukiwarka:
Zarządzenie Nr 84 /2020
titleName

Zarządzenie Nr 84 /2020

Zarządzenie Nr 84 /2020
Burmistrza Morynia

z dnia 26 października 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w  użyczenie

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. 1.  Przeznaczam do oddania w użyczenie część działek niezabudowanych:

nr 131/13, obręb Gądno ( przy przystanku PKS) o pow. 1,2 m2,

nr 20, obręb Witnica (przy szkole) o pow. 1,2 m2 ,

nr 24/3, obręb Witnica (przy skrzynkach pocztowych) o pow. 1,2 m2 ,

nr 276/1, obręb 3 miasta Moryń ( koło bloków) o pow. 1,2 m2

nr 268/1, obręb 3 miasta Moryń ( koło bloków) o pow. 1,2 m2

nr 93, obręb Przyjezierze ( koło ścieżki) o pow. 1,2 m²

nr 129/1, obręb Dolsko ( przy przystanku) o pow. 1,2 m²

nr 237/5, obręb Nowe Objezierze ( przy świetlicy ) o pow. 1,2 m²

nr 379, obręb Mirowo ( przy przystanku PKS ) o pow. 1,2 m²

nr 96, obręb 3 miasta Moryń ( ul. Szeroka ) o pow. 1,2 m²

2. Informacja o przeznaczeniu – oddanie w użyczenie na okres do 3 lat, pod pojemniki do zbiórki odzieży używanej. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń – nie obowiązuje.

3. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat: roczny czynsz – brak. Aktualizacja czynszu raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez GUS za rok ubiegł- brak. Dzierżawca będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

§ 3. Wykaz nieruchomości szczegółowo opisanej w § 1, podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń: na terenie miasta i gminy Moryń, stronach internetowych Urzędu, ogłoszenie w prasie – Infopublikatorze.pl.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

§ 5. Termin wywieszenia wykazu: od 26 października 2020 r. do 16 listopada 2020 r.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Moryń

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

26 Październik, 2020

Typ:

Inne

Instytucja:         

Urząd Masta Moryń

ID Ogłoszenia:

17536