Wyszukiwarka:
Zawiadomienie Burmistrza Kargowej
titleName

Zawiadomienie Burmistrza Kargowej

Zawiadomienie

Burmistrza Kargowej

Burmistrz Kargowej, działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204.) informuje, że w dniu 21 grudnia 2018 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kargowej przy ul. Rynek 33 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Kargowej.

Kargowa, dnia 21 grudnia 2018 r.

Z up. Burmistrza Kargowej

Marta Paron

Z-ca Burmistrza

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Kargowa

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

21 Grudzień, 2018

Typ:

Inne

Instytucja:         

Urząd Miasta Kargowa

ID Ogłoszenia:

10212