Wyszukiwarka:
Zawiadomienie Burmistrza Kargowej
titleName

Zawiadomienie Burmistrza Kargowej

 

 

Zawiadomienie

Burmistrza Kargowej

 

Burmistrz Kargowej, działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia          21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) informuje, że w dniu 30 lipca 2019 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim przy ul. Rynek 33 w Kargowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w m. Kargowa.

 

Kargowa, dnia 30 lipca 2019 r.

 

 

                                                                                              Z up. Burmistrza Kargowej

 

 

                                                                                              Marta Paron

                                                                                              Z-ca Burmistrza

 

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Kargowa

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

30 Lipiec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Kargowa

ID Ogłoszenia:

12218