Wyszukiwarka:
Zawiadomienie Burmistrza Kargowej
titleName

Zawiadomienie Burmistrza Kargowej

 

 

Zawiadomienie

Burmistrza Kargowej

Burmistrz Kargowej, działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) informuje, że w dniu 28 sierpnia 2019 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kargowej przy ul. Rynek 33 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w Kargowej, Karszynie, Starym Jaromierzu, Wojnowie i Obrze Dolnej, gm. Kargowa.

 

Kargowa, dnia 28 sierpnia 2019 r.

 

                                                                                  Z up. Burmistrza Kargowej

                                                                                  Marta Paron

                                                                                  Z-ca Burmistrza

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Kargowa

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

28 Sierpień, 2019

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Miasta Kargowa

ID Ogłoszenia:

12500