Wyszukiwarka:
Zblewo

Zblewo, 2018-10-09

WÓJT GMINY ZBLEWO

NA PODSTAWIE UCHWAŁY RADY GMINY ZBLEWO XLVI/341/18,

z dnia 15.02.2018 r.

OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ZBLEWO

Lp.

Nr działki

Księga

Wieczysta

PPołożenie

Powierzchnia

łączna

w hektarach

Cena

wywoławcza

Nieruchomości

W PLN

Wadium/

Minimalne postąpienie

W PLN

1.

115/1

GD1A/00016850/5

Zblewo

2,89

2 580 000,00

129 000,00/

26 000,00

2.

115/2

GD1A/00020280/9

Zblewo

2,47

3.

114

GD1A/00030301/6

Zblewo

6,60

RAZEM

11,96

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %

Dla w/w nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Rady Gminy nr XLIV/391/2014 z dnia 10 listopada 2014 r. ogłoszony w dzienniku urzędowym województwa pomorskiego dnia 29 grudnia 2014 r. poz. 4510.

Nieruchomość przeznaczona jest pod tereny zabudowy przemysłowej, produkcyjnej, magazynów, składów, tereny zieleni urządzonej, tereny komunikacyjne.

Przetarg odbędzie się 12 grudnia 2018 r. (środa) o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Zblewo sala konferencyjna .

Wadium płatne jest na konto Urzędu Gminy Bank Spółdzielczy w Skórczu Oddział w Zblewie nr r-ku 28834200094000010120000003 w terminie do dnia 06 grudnia 2018 r.

Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie.

Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

W terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu organizator przetargu obowiązany jest zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Zblewie pokój nr 17 lub pod nr telefonu 58 5884381 .

Lokalizacja na mapie:

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Zblewo

GPS:

53.937480430445, 18.345113060992

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

14 Listopad, 2018

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Zblewo

ID Ogłoszenia:

9882