Wyszukiwarka:
Zblewo

 

WÓJT  GMINY ZBLEWO

NA PODSTAWIE UCHWAŁY  RADY GMINY ZBLEWO XLVI/341/18, 

z dnia 15.02.2018 r.  

OGŁASZA III PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY NA

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ZBLEWO

Lp. Nr działki                Księga

Wieczysta

Położenie

Powierzchnia

łączna

w hektarach

Cena

wywoławcza

Nieruchomości

W PLN

Wadium/

Minimalne postąpienie

W PLN

1. 114/2 GD1A/00030301/6 Zblewo 0,3186 69 000,00 6 900,00/

700,00

2. 114/4 GD1A/00030301/6 Zblewo 0,6619 143 000,00 14 300,00/

1500,00

3. 114/5 GD1A/00030301/6 Zblewo 1,7504 377 000,00 37 700,00/

3800,00

4. 115/6 GD1A/00015850/5 Zblewo 1,2543 275 000,00 27 500,00/

2800,00

5. 115/7 GD1A/00015850/5 Zblewo 1,4262 310 000,00 31 000,00/

3200,00

6. 115/10 GD1A/00020280/9 Zblewo 1,2575 271 000,00 27 100,00/

2800,00

7. 115/12 GD1A/00020280/9 Zblewo 0,9491 205 000,00 20 500,00/

2100,00

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %

Dla w/w nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Rady Gminy nr XLIV/391/2014 z dnia 10 listopada 2014 r. ogłoszony w dzienniku urzędowym województwa pomorskiego  dnia 29 grudnia 2014 r. poz. 4510.

Nieruchomość przeznaczona jest pod tereny zabudowy przemysłowej, produkcyjnej, magazynów, składów, tereny zieleni urządzonej, tereny komunikacyjne.

Nieruchomości usytuowane są w bardzo bliskim sąsiedztwie drogi krajowej nr 22.

 

Przetarg odbędzie się  17 września 2019 r. (wtorek) o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Zblewo  sala konferencyjna .

Wadium płatne jest  na konto Urzędu Gminy Bank Spółdzielczy w Skórczu Oddział w Zblewie nr r-ku  28834200094000010120000003    w terminie do dnia 13 września 2019 r.

Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie.

Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

W terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu organizator przetargu obowiązany jest zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Zblewie pokój nr 17 lub pod nr telefonu  58 5884381 .

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

13 Sierpień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Zblewo

ID Ogłoszenia:

12358