Wyszukiwarka:
Żeliszów

 

 

WYKAZ

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t. j. Dz.U.2018 r. poz. 2204)
podaje się do publicznej wiadomości nieruchomość przeznaczoną na sprzedaż:

 

 

 

 

L.p.

 

 

 

Położenie

(obręb)

 

 

 

Nr działki

 

 

 

 

Pow.

(ha)

 

 

 

 

 

 

 

Nr

KW

 

 

 

 

 

Zabudowa

(opis)

 

 

 

Przeznaczenie w planie

zagospodarowania

przestrzennego gminy

 

 

 

Cena

(w zł)

Termin do złożenia

wniosku przez

osoby, którym

przysługuje

pierwszeństwo

w nabyciu

nieruchomości

na podstawie

art. 34 ust. 1

pkt. 1 i pkt. 2

 ustawy

 

 

 

Uwagi :

 


1.

 


Żeliszów

 

 


314

 

 

0,0725

 

JG1B/00015134/6

 

Działka
niezabudowana

 

 

– teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony na rysunkach planu symbolem 5 MNU;

w niewielkiej części po stronie zachodniej grunt wyznaczony jako teren zieleni izolacyjnej oznaczony symbolem 13 ZI

 

 


18.000,00 + 23 % VAT

 

 

 

30 maja 2019 r.

 

Sprzedaż

w drodze

przetargu

nieograniczonego

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Żeliszów

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

23 Kwiecień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Bolesławiec

ID Ogłoszenia:

11183