Wyszukiwarka:
Żeliszów

 

 

WYKAZ

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t. j. Dz.U.2018 r. poz. 2204)
podaje się do publicznej wiadomości nieruchomość przeznaczoną na sprzedaż:

 

 

 

L.p

 

 

 

Położenie

 

 

 

Nr działki

 

 

 

 

Pow.
z ewidencji gruntów

(ha)

 

 

 

 

 

 

 

Nr

KW

 

 

 

 

 

Zabudowa

(opis)

 

 

 

Przeznaczenie

 w planie

zagospodarowania

przestrzennego

 gminy

 

 

 

Cena

(w zł)

Termin do złożenia

wniosku przez

osoby, którym

przysługuje

pierwszeństwo

w nabyciu

nieruchomości

na podstawie

art. 34 ust. 1

pkt. 1 i pkt. 2

 ustawy

 

 

 

Uwagi :

 


1.

 


Żeliszów

 

 


262/2

 

 

 

 

 

 

 

0,06

 

 

JG1B/00015134/6

 

Działka zabudowana – budynkiem wolnostojącym:

pow. użytkowa 382 m2

pow. całkowita 406 m2

ilość kondygnacji – 2

 

 

Teren zabudowy usługowej (symbol planu 5 MNU

 

 

 


działka zabudowane   – 180.000,00

działka niezabudowana  – 9.300,00
+ 23 % VAT

 

razem – 189.300,00
+ 23% VAT
od części niezabudowanej

 

29 maja 2019 r.

 

Sprzedaż

w drodze

przetargu

nieograniczonego

 

 

264

 

0,04

 

Działka niezabudowana

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Żeliszów

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

23 Kwiecień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Bolesławiec

ID Ogłoszenia:

11182