Wyszukiwarka:
Żołynia

Żołynia dnia, 01.04.2019r.

 

 

WÓJT GMINY ŻOŁYNIA

Ogłasza II publiczny przetarg ustny nie ograniczony

na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Żołynia

 

Przedmiotem przetargu jest 17 niżej wymienionych nieruchomości gruntowych, niezabudowana wyszczególnionych w wykazie z dnia 14.12.2018 r. Pierwszy przetarg odbył się 15.03.2019r.

 

 

L.p.

 

 

Obręb/ położenie/

 

Nr ewidencyjny

Działki(nieruchomości)

 

Nr Księgi

Wieczystej

 

Powierzchnia

/użytki/ ha

 

Powierzchnia

Ogółem w ha

 

 

Cena (zł)

Wadium (zł)
1. Żołynia 6852/2 RZ1A/00036286/3 Ps IV 0,1596 0,1596 27500 2800
2. Żołynia 6852/4 RZ1A/00036286/3 Ps IV 0,1581 0,1581 27000 2700
3. Żołynia 6852/22 RZ1A/00036286/3 Ps IV 0,0996 0,0996 12500 1300
4. Żołynia 6852/23 RZ1A/00036286/3 Ps IV 0,1372 i Ps V 0,0055 0,1427 25000 2500
5. Żołynia 6852/24 RZ1A/00036286/3 Ps IV 0,1283 i Ps V 0,1301 0,2584 40000 4000
6. Żołynia 6852/25 RZ1A/00036286/3 Ps IV 0,0997 i Ps V 0,0789 0,1786 31000 3100
7. Żołynia 6852/28 RZ1A/00036286/3 Ps IV 0,0350 i  Ps V 0,1315 0,1665 21000 2100
8. Żołynia 6846/5 RZ1A/00036286/3 Ps IV 0,0913 i Ps V 0,1306 0,2219 24000 2400
9. Żołynia 6846/7 RZ1A/00036286/3 Ps V 0,1636 0,1636 20000 2000
10. Żołynia 6846/8 RZ1A/00036286/3 Ps IV 0,0247 i V 0,2266 0,2513 27000 2700
11. Żołynia 6723/3 RZ1A/00036286/3 Ps V 0,1062 0,1062 18500 1900
12. Żołynia 6723/4 RZ1A/00036286/3 Ps V 0,1809 0,1809 46000 4600
13. Żołynia 6723/7 RZ1A/00036286/3 Ps V 0,2258 0,2258 45000 4500
14. Żołynia 6723/8 RZ1A/00036286/3 Ps V 0,2205 0,2205 44000 4400
15. Żołynia 6723/11 RZ1A/00036286/3 Ps V 0,2140 0,2140 43000 4300
16. Żołynia 6723/12 RZ1A/00036286/3 Ps V 0,1786 0,1786 45000 4500
17. Żołynia 6723/13 RZ1A/00036286/3 Ps V 0,1833 0,1833 46000 4600

 

 

Opis nieruchomości:

Działki niezabudowane położone w miejscowości Żołynia Gmina Żołynia w kompleksie oddalonym od centrum gminy o ok. 4,5 km, dojazd do drogi powiatowej drogami gminnymi o nawierzchni asfaltowej ok. 0,6 km. Kształty działek w większości regularne. Sąsiedztwo od strony wschodniej stanowi zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa, od strony zachodniej zabudowa zagrodowa oraz tereny rolne, dalsze sąsiedztwo tereny leśne. Sąsiedztwo od strony północnej zabudowa zagrodowa, tereny rolne, od strony północno-wschodniej szkoła podstawowa Nr 2 w Żołyni, zabudowa zagrodowa.

Uzbrojenie: drogi gminne dojazdowe o nawierzchni z tłucznia, en. elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna, gaz, stopień uzbrojenia uzależniony od lokalizacji poszczególnych działek.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

  • Działki z pkt.1-17 – działki posiadają możliwość uzyskania decyzji o warunkach zabudowy z określeniem funkcji – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia  02.05.2019 r. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego w Banku Spółdzielczym w Żołyni na numer rachunku: 69 9175 0000 2001 0001 6463 0010. Wadium wpłacone przez uczestnika który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom  którzy przetargu  nie wygrali zostanie zwrócone. Wadium przepada na rzecz Gminy w przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od  zawarcia stosownej umowy notarialnej.

Przetarg odbędzie się  8  maja 2019r. o godz. 900 w sali 201 Urzędu Gminy w Żołyni.

Informuje się, że organizator przetargu bez podania przyczyn może odstąpić od przeprowadzenia przetargu do chwili jego rozpoczęcia. Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy kupna-sprzedaży nieruchomości ponosi strona kupująca

Szczegółowych informacji o dodatkowych warunkach przetargu można uzyskać w pok. 205 tut. Urzędu Gminy i pod telefonem 17 224 30 28  wew. 205.

 

Żołynia, dnia 01.04.2019 r.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres 30 dni, tj. w dniach od 1.04.2019r.  do 1.05.2019 r. na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

 

 

WÓJT GMINY ŻOŁYNIA

                                               PIOTR DUDEK

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Żołynia

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

01 Kwiecień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Żołynia

ID Ogłoszenia:

10983