Wyszukiwarka:
Żołynia

Żołynia dnia, 14.12.2018r.

WÓJT GMINY ŻOŁYNIA

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. – Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Żołynia i przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

L.p.

Obręb/ położenie/

Nr ewidencyjny

Działki(nieruchomości)

Nr Księgi

Wieczystej

Powierzchnia

/użytki/ ha

Powierzchnia

Ogółem w ha

Cena (zł)

1.

Żołynia

6852/2

RZ1A/00036286/3

Ps IV 0,1596

0,1596

27500

2.

Żołynia

6852/4

RZ1A/00036286/3

Ps IV 0,1581

0,1581

27000

3.

Żołynia

6852/6

RZ1A/00036286/3

Ps IV 0,1726

0,1726

30000

4.

Żołynia

6852/22

RZ1A/00036286/3

Ps IV 0,0996

0,0996

12500

5.

Żołynia

6852/23

RZ1A/00036286/3

Ps IV 0,1372 i Ps V 0,0055

0,1427

25000

6.

Żołynia

6852/24

RZ1A/00036286/3

Ps IV 0,1283 i Ps V 0,1301

0,2584

40000

7.

Żołynia

6852/25

RZ1A/00036286/3

Ps IV 0,0997 i Ps V 0,0789

0,1786

31000

8.

Żołynia

6852/28

RZ1A/00036286/3

Ps IV 0,0350 i Ps V 0,1315

0,1665

21000

9.

Żołynia

6846/5

RZ1A/00036286/3

Ps IV 0,0913 i Ps V 0,1306

0,2219

24000

10.

Żołynia

6846/7

RZ1A/00036286/3

Ps V 0,1636

0,1636

20000

11.

Żołynia

6846/8

RZ1A/00036286/3

Ps IV 0,0247 i V 0,2266

0,2513

27000

12.

Żołynia

6723/3

RZ1A/00036286/3

Ps V 0,1062

0,1062

18500

13.

Żołynia

6723/4

RZ1A/00036286/3

Ps V 0,1809

0,1809

46000

14.

Żołynia

6723/7

RZ1A/00036286/3

Ps V 0,2258

0,2258

45000

15.

Żołynia

6723/8

RZ1A/00036286/3

Ps V 0,2205

0,2205

44000

16.

Żołynia

6723/11

RZ1A/00036286/3

Ps V 0,2140

0,2140

43000

17.

Żołynia

6723/12

RZ1A/00036286/3

Ps V 0,1786

0,1786

45000

18.

Żołynia

6723/13

RZ1A/00036286/3

Ps V 0,1833

0,1833

46000

 

Opis nieruchomości:

Działki niezabudowane położone w miejscowości Żołynia Gmina Żołynia w kompleksie oddalonym od centrum gminy o ok. 4,5 km, dojazd do drogi powiatowej drogami gminnymi o nawierzchni asfaltowej ok. 0,6 km. Kształty działek w większości regularne. Sąsiedztwo od strony wschodniej stanowi zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa, od strony zachodniej zabudowa zagrodowa oraz tereny rolne, dalsze sąsiedztwo tereny leśne. Sąsiedztwo od strony północnej zabudowa zagrodowa, tereny rolne, od strony północno-wschodniej szkoła podstawowa Nr 2 w Żołyni, zabudowa zagrodowa.

Uzbrojenie: drogi gminne dojazdowe o nawierzchni z tłucznia, en. elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna, gaz, stopień uzbrojenia uzależniony od lokalizacji poszczególnych działek.

Przeznaczenie nieruchomości:

  • Działki z pkt.1-18 – działki posiadają możliwość uzyskania decyzji o warunkach zabudowy z określeniem funkcji – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości w myśl art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Bliższe informacje o nieruchomości podanej w ww. wykazie można uzyskać w pok. 205 tut. Urzędu Gminy i pod telefonem (17) 224 30 28 (wew. 205).

Żołynia, dnia 14.12.2018 r.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj. w dniach od 14 grudnia 2018 r. do 4 stycznia 2018r. na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Żołynia

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

14 Grudzień, 2018

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Żołynia

ID Ogłoszenia:

10160