Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

143/2024

z dnia

22.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7475
/
/
Burmistrz Chełmka podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia o I przetargu ustnym nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Chełmek

OGŁOSZENIE

Burmistrz Chełmka podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia o I przetargu ustnym nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Chełmek

Znak:AGK.6840.1.2023

BURMISTRZ CHEŁMKA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

WYCIĄG   Z  OGŁOSZENIA  O  I  PRZETARGU

USTNYM NIEOGRANICZONYM (LICYTACJI) NA NIŻEJ OPISANE NIERUCHOMOŚCI T.J.:

na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Chełmek położonych w obrębie Gorzów, w Gorzowie przy ul. Orliska, Sosnowej i Małowy,

1. oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, katastru nieruchomości oraz powierzchnia nieruchomości i cena wywoławcza:

 1. 2021 o pow. 0.2476 ha objęta Księgą Wieczystą nr KR1E/00067667/4 za cenę wywoławczą 99.830,00 złotych brutto.
 2. 2032/4 o pow. 0.3034 ha objęta Księgą Wieczystą nr KR1E/0069496/8 za cenę wywoławczą 121.600,00 złotych brutto.
 3. 2032/5 o pow. 0.3037 ha objęta Księgą Wieczystą nr KR1E/00069497/5 za cenę wywoławczą 147.180,00 złotych brutto.
 4. 2032/6 o pow. 0.2962 ha objęta Księgą Wieczystą nr KR1E/00069498/2 za cenę wywoławczą 150.995,00 złotych brutto.
 5. 2032/7 o pow. 0.1729 ha objęta Księgą Wieczystą nr KR1E/00069499/9 za cenę wywoławczą 85.190,00 złotych brutto.
 6. 2032/8 o pow. 0.1872 ha objęta Księgą Wieczystą nr KR1E/00069500/0 za cenę wywoławczą 113.360,00 złotych brutto.
 7. 2028/1 o pow. 0.0970 ha objęta Księgą Wieczystą nr KR1E/00069508/6 za cenę wywoławczą 60.350,00 złotych brutto.

2. przeznaczenie nieruchomości: dla przedmiotowego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod przebudowę gazociągu relacji Oświęcim – Szopienice – Tworzeń, przyjętym uchwałą nr XVI/177/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 30 czerwca 2016 r., przedmiotowe działki posiadają następujące przeznaczenie:

MN.2 – TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ

MN.3 –  TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ

3. Wysokość wadium:

 1. 10.000,00 złotych,
 2. 13.000,00 złotych,
 3. 15.000,00 złotych,
 4. 16.000,00 złotych,
 5. 9.000,00 złotych,
 6. 14.000,00 złotych,
 7. 7.000,00 złotych,

4. Termin i miejsce przetargu: PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 22 MAJA 2023 ROKU  O GODZ. 11.00 W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO W CHEŁMKU, UL. KRAKOWSKA 11, SALA SESYJNA.

5. Informacje o miejscu wywieszenia publikacji ogłoszenia o przetargu: ogłoszenie
o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek,  ul. Krakowska 11, a ponadto podane zostało do publicznej wiadomości przez ogłoszenie
w prasie oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy i opublikowane w BIP i na stronie internetowej urzędu www.chelmek.pl.

6. Dane teleadresowe, pod którym można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu: szczegółowe informacje związane z przetargiem uzyskać można w biurze nr 5 Urzędu Miejskiego w Chełmku lub pod nr tel. 0 33 844-90-35 Wydział Architektury Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Chełmek, dnia 5 kwietnia 2023 roku

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Sprzedaż działek nr 1/13, 298/2, 298/3, 298/4, 298/5 i 298/6 położonych w Inowrocławiu przy ul. Kazimierza Burzyńskiego

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Janowskiego, oznaczonej jako działka nr 3874/5 o pow. 0,0513 ha, położonej w Łążku Ordynackim.

ZAWIADOMIENIE

OBWIESZCZENIE