Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

175/2024

z dnia

23.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7793
/
/
INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU

OGŁOSZENIE

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU

GN.6845.1.2023

2023-02-06.

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU

WYKAZ NR 1

BURMISTRZ GMINY BRWINÓW

stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.)

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

LpOznaczenie nieruchomości wg KW oraz ewidencji gruntówPowierzchnia nieruchomościOpis nieruchomościPrzeznaczenie nieruchomości i jej sposób zagospodarowaniaTermin zagospodarowania. Cena nieruchomości oraz wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego.Wysokość opłat z tytułu dzierżawy.Termin wnoszenia opłatZasady aktualizacji opłatInformacje o przeznaczeniu
1Działka nr ew. 52/5 obr. 11 m. Brwinów, Brwinów, gmina Brwinów, pow. pruszkowski, WA1P/00060870/4.
0,1658 haNiezabudowana nieruchomość gruntowa. Teren niezagospodarowany, porośnięty trawą, krzewami i drzewami. Najbliższe otoczenie stanowią ogrody działkowe. Mpzp – zieleń działkowa – ZD. Przedmiotem dzierżawy będzie część działki o powierzchni 180 m2.Część działki o powierzchni 180 m2 – zostanie wykorzystana pod tereny zielone bez prawa zabudowy i utwardzenia.Nie dotyczy0,15 zł/1 m2 gruntu+ 23 % VAT. Stawka ulegnie obniżeniu o 10 % ponieważ Dzierżawca jest zameldowany na terenie gminy Brwinów. Dzierżawca zobowiązany będzie płacić podatek od nieruchomości.
Czynsz dzierżawny comiesięczny, płatny z góry, do dnia 28 każdego miesiąca, w którym przypada termin płatności.Czynsz podlega corocznej waloryzacji, w oparciu o aktualny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za ostatni rok, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Waloryzacja dokonywana będzie tylko w przypadku podwyższenia wskaźnika.Oddanie w dzierżawę na okres 3 lat.

Wykaz umieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12, w Biuletynie Informacji Publicznej – www. bip.brwinow.pl oraz okres 21 dni, tj. od dnia 9 lutego 2023 roku do dnia 2 marca 2023 roku. Dodatkowe informacje – tel. 22 738 26 94, w dniach poniedziałek – czwartek – 8.00 – 15.00 oraz piątek 8.00 – 14.00.

Burmistrz Gminy Brwinów

Arkadiusz KOSIŃSKI

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszony zostanie wykazy pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Otwocka ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Otwocku, ul. Karczewska 27

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza   II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ulicami Jana i Jolanty

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Spalskiej 18