Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

335/2023

z dnia

01.12.2023

Ogłoszeń w bazie:

5729
/
/
Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszony zostanie wykaz urządzeń wodnych i kanalizacyjnych będących własnością Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz Zakładu Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszony zostanie wykaz urządzeń wodnych i kanalizacyjnych będących własnością Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz Zakładu Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.

Tomaszów Mazowiecki 13.09.2023 r.

WGN.0530.30.2023

.

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

informuje, że w dniach od 13 września 2023 roku do dnia 04 października 2023 roku
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego wywieszony zostanie wykaz urządzeń wodnych i kanalizacyjnych będących własnością Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz Zakładu Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Zarząd Powiat Ełckiego podaje do publicznej wiadomości, został wywieszony wykaz nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 41/4 o powierzchni 0,0060 ha, położonej w obrębie Sajzy, gmina Ełk, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Zarząd Powiat Ełckiego podaje do publicznej wiadomości, iż został wywieszony wykaz lokalu użytkowego nr 15 znajdującego się w budynku przy ul. Kilińskiego 36 w Ełku, położonym w obrębie 0003 Ełk 3 miasta Ełk, na działce oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków nr 3867 o powierzchni 0,1261 ha, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz okalu użytkowego nr 15 znajdującego się w budynku przyul. Kilińskiego 36 w Ełku, położonym w obrębie 0003 Ełk 3 miasta Ełk, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.