Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

37/2023

z dnia

06.02.2023

Ogłoszeń w bazie:

1977
/
Ogłoszenia

WYRÓŻNIONE OGŁOSZENIA

Wyciąg z ogłoszenia

Starosta Janowski informuje, że został zamieszczony wykaz nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 3537/2 o pow. 255 m2 przeznaczony do sprzedaży

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w dniu 10 marca 2023 r. o godz. 11:00 na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Nożyno działka nr 101/25 o powierzchni 0,5302 ha

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zamieszczono wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.

Województwo

Miasto

Typ transakcji

WSZYSTKIE OGŁOSZENIA

Wyciąg z ogłoszenia

Starosta Janowski informuje, że został zamieszczony wykaz nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 3537/2 o pow. 255 m2 przeznaczony do sprzedaży

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w dniu 10 marca 2023 r. o godz. 11:00 na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Nożyno działka nr 101/25 o powierzchni 0,5302 ha

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zamieszczono wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości zabudowanej, położonej w Tczewie przy ul. Kołłątaja 6

Prezydent Miasta Inowrocławia podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do oddania w najem pomieszczenie nr 1  o pow. użytkowej 5,4 m2, w budynku gospodarczym w Zbąszynku przy ul. Wojska Polskiego, w granicy działki oznaczonej geodezyjnie nr 195/37

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do dzierżawy w trybie bezprzetargowym do 31 grudnia 2025r część nieruchomości gruntowej położonej w Zbąszynku przy ul. Wojska Polskiego, w granicy działki oznaczonej geodezyjnie nr 213/9

 I N F O R M A C J A

W Y K A Z

Wykaz działki położonej w Woli przeznaczonej do dzierżawy.

Burmistrz Zawichostu informuje o wywieszeniu wykazu dot. nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

Reblino

Informacja

Wykaz

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Świnoujściu przy ulicy Wrzosowej

I przetarg ustny nieograniczony

Starosta Nowotarski informuje, że zgodnie z wnioskiem spółki TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, reprezentowanej przez pełnomocnika pana Jana Hebdę, zamierza wszcząć postępowanie administracyjne (znak: GN.6821.2.67.2022.TP-W) w sprawie wydania w trybie art. 124 w związku z art. 124a w/w ustawy decyzji ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości położonej w obrębie Długopole

Prezydent Olsztyna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem garażu przeznaczonym do rozbiórki, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 219, obręb 19, o powierzchni 19 m2, położonej w Olsztynie przy ul. Niedziałkowskiego

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

Burmistrz Zawichostu informuje o wywieszeniu wykazu dot. nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 96 usytuowanej w budynku mieszkalnym położonym w Wierzchowicach przy ul. Kościelnej 3A na działce oznaczonej geodezyjnie nr 123/14 obręb Wierzchowice,

– II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej geodezyjnie nr 260/13 obręb Bukowice,

– IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie nr 506/128 obręb Krośnice,

– IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie nr 506/127 obręb Krośnice,

– V publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie nr 812/20 obręb Krośnice,

V publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie nr 812/18 obręb Krośnice,

V publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie nr 812/19 obręb Krośnice,

V publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie nr 812/17 obręb Krośnice

KOMUNIKAT

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE

Informacja

Starosta Stargardzki podaje publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntowej niezabudowanej

Informacja o wywieszeniu wykazu części nieruchomości Skarbu Państwa położonej we Włodawie przeznaczonej do użyczenia

Wójt Gminy Suchy Las zawiadamia, że wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Starosta Lubartowski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lubartowie, przy ul. Słowackiego 8, został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do użyczenia na rzecz Gminy Uścimów

O G Ł O S Z E N I E I PR Z E T A R G U

Z A W I A D O M I E N I E

Informacja

O G Ł O S Z E N I E

DZIAŁKI INWESTYCYJNE W ZBICZNIE

Komunikat

Burmistrz Szczawna-Zdrój ogłasza VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8+9 położonego w Szczawnie-Zdroju przy ul. Kolejowej 19.

Zarząd Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim informuje, że został wywieszony, wykaz dotyczący wydzierżawienia  w trybie bezprzetargowym, części nieruchomości o powierzchni 50 m², położonej w obrębie 23 Tomaszowa Mazowieckiego, oznaczonej numerem działki 785/9

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Gdański o wydanym postanowieniu o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawiw ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wójt Gminy Pruszcz Gdański zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Gminy Pruszcz Gdański Uchwały Nr XLIII/87/2022 z dnia 2 września 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęgowo – rejon ul. Prostej w Rusocinie.  

Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański w zakresie fragmentu obrębu geodezyjnego Cieplewo

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.

Informacja o wywieszeniu wykazu gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Namysłów przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia

Burmistrz Miasta Pasym ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr  4 miasta Pasym jako działka nr 314/2 o pow. 241 m2

Burmistrz Szczawna-Zdroju ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdroju w pobliżu ul. F. Chopina obręb Szczawno-Zdrój 1

Starosta Bocheński zawiadamia, o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenie odszkodowania  za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, objętą decyzją Starosty Bocheńskiego Nr 5/2022 z dnia 03.08.2022 rok, znak: AB.6740.2.5.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Starosta Bocheński   wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia, o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenie odszkodowania  za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, objętą decyzją Starosty Bocheńskiego Nr 5/2022 z dnia 03.08.2022 roku

Starosta Bocheński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia, o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenie odszkodowania  za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, objętą decyzją Starosty Bocheńskiego Nr 5/2022 z dnia 03.08.2022 rok, znak: AB.6740.2.5.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Starosta Bocheński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia, o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenie odszkodowania  za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym

Starosta Bocheński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia, o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenie odszkodowania  za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, objętą decyzją Starosty Bocheńskiego Nr 5/2022 z dnia 03.08.2022 rok, znak: AB.6740.2.5.2022

Burmistrz Miasta Pasym ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr  3 miasta Pasym jako działka nr 255/11 o pow. 409 m2 

Burmistrz Namysłowa ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż     nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Namysłów, położonych w Namysłowie, przy ul. Oleśnickiej  k. m. 3

Burmistrz Mieroszowa informuje, że zostaw wywieszony wykaz nr 8 oraz 9 nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieroszów, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Starosta Kościerski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, stanowiącej działkę nr 2, obręb 09 miasta Kościerzyna

Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej,  położonej w mieście Helu, przy ulicy Wiejskiej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę zagospodarowania posiadanej nieruchomości ozn. geod. nr 288/8

Wójt Giny Pruszcz Gdański podaje do publicznej informacji wykaz nieruchomości przeznaczony do dzierżawy

Zarządzenie nr 470/23 Burmistrza Knyszyna w sprawie ogłoszenia „Otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 r.”

Burmistrz Miasta Pasym ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,  położonej w Pasymiu w pobliżu ul. Polnej, przy ul. Kalinowej

Burmistrz Miasta Pasym ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położonej w Pasymiu przy ul. Strażackiej.

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych, położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Akacjowej nr 1.

Urząd Gminy Bolesławiec podaje do publicznej wiadomości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Ogłoszenie Starosty Tomaszowskiego  prowadzącego postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę położoną w obrębie 9 Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Prezydent Miasta Świętochłowice wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej geodezyjnie jako działka gruntu o numerze 1590/285, pow. 0,1949 ha, obręb Świętochłowice (0003), położonej przy ul. Wojska Polskiego

Burmistrz Szczawna-Zdrój ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdrój w pobliżu ul. F. Chopina obręb Szczawno-Zdrój 1

Burmistrz Szczawna-Zdroju ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdrój w pobliżu ul. F. Chopina obręb Szczawno-Zdrój 1

Burmistrz Szczawna-Zdroju ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdrój w pobliżu ul. F. Chopina obręb Szczawno-Zdrój 1

Wójt Gminy Zduńska Wola ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Annopolu Starym, gmina Zduńska Wola

Burmistrz Miasta Pasym informuje, że został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oznaczony Nr  RRG.6848.2.2023.

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącej do masy upadłości zabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 4,0186 hektara

Burmistrz Kolbuszowej informuje, że został wywieszony wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1748 położonej w Kupnie przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.

Burmistrz Szczawna-Zdroju podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 25.01.2023 r. do dnia 15.02.2023 r. wykaz nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Burmistrz Szczawna-Zdroju podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 25.01.2023 r. do dnia 15.02.2023 r. wykaz nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Burmistrz Szczawna-Zdroju podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 25.01.2023 r. do dnia 15.02.2023 r. wykaz nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Burmistrz Szczawna-Zdroju podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 25.01.2023 r. do dnia 15.02.2023 r. wykaz nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Burmistrz Szczawna-Zdroju podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 25.01.2023 r. do dnia 15.02.2023 r. wykaz nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Burmistrz Szczawna-Zdroju podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 25.01.2023 r. do dnia 15.02.2023 r. wykaz nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, wywieszono na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 1 wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Prezydent Olsztyna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 17/8, obręb 88, o powierzchni 1837 m2, położonej przy ul. Bublewicza

Prezydent Olsztyna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 140 przy ul. Bałtyckiej  w Olsztynie

Zarząd Powiatu w Lublinie informuje, że został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lubelskiego przeznaczonych do zbycia

Prezydent Olsztyna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 255/8, obręb 140, o powierzchni 8861 m2, położonej przy ul. Bałtyckiej w Olsztynie

Burmistrz Morynia ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę następującej nieruchomości

Wójt Gminy Główczyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Burmistrz Kolbuszowej informuję, że został wywieszony wykaz niezabudowanych nieruchomości gruntowych położnych w Weryni, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 812/4, 812/5 i 821/37, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Burmistrz Szczawna-Zdroju ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdrój w pobliżu ul. F. Chopina obręb Szczawno-Zdrój 1