Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

268/2022

z dnia

25.09.2022

Ogłoszeń w bazie:

903
/
Ogłoszenia

WYRÓŻNIONE OGŁOSZENIA

Burmistrz Nidzicy informuję że wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Katowicach na ul.Hetmańskiej

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że został zamieszczony wykaz nieruchomości położonej w Tczewie, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3

Ogłoszenie nr 424/2022 Wójta Gminy Zbiczno

Województwo

Miasto

Typ transakcji

WSZYSTKIE OGŁOSZENIA

Burmistrz Nidzicy informuję że wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Katowicach na ul.Hetmańskiej

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że został zamieszczony wykaz nieruchomości położonej w Tczewie, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3

Ogłoszenie nr 424/2022 Wójta Gminy Zbiczno

Ogłoszenie nr 425/2022 Wójta Gminy Zbiczno

Ogłoszenie nr 426/2022 Wójta Gminy Zbiczno w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Wilkowice przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży bezprzetargowej

Zarządzenie nr 181/2022 Wójta Gminy Wilkowice w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziałów w nieruchomości zabudowanej

Wykaz nieruchomości Gminy Wałcz przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego ograniczonego

Burmistrz Miasta Wałcz zaprasza do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej

Zarządzenie nr 188/2022 Wójta Gminy Wilkowice w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę oraz sporządzenia wykazu nieruchomości będącej własnością Gminy Wilkowice.

wykaz

Burmistrz Miasta Działdowo ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Działdowie przy Pl. Biedrawy 1, stanowiącej własność Gminy-Miasto Działdowo

Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza drugi ustny przetarg ograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 7 o powierzchni 31,40 m2

Ogłoszenie Starosty Puławskiego o zamiarze wszczęcia postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że został zamieszczony wykaz nieruchomości położonych w Tczewie, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że został zamieszczony wykaz nieruchomości położonej w Tczewie, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3

Prezydent Miasta Tczewa informuje że został zamieszczony wykaz nieruchomości położonej w Tczewie, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3

II rokowania na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gminie Dobromierz

Wójt Gminy Bolesławiec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki położonej w obrębie Ocice

Burmistrz Chełmka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczony do dzierżawy

INFORMACJA

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ZBYCIA

KOMUNIKAT

Starosta Krośnieński zawiadamia, że została wydana decyzja nr 520/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: Rozbudowa drogi gminnej nr 1807033 G000010 w km 2+252,57-2+321,04 z włączeniem do drogi powiatowej Rogi-Lubatówka-Lubatowa P2001R wraz z: rozbiórką i budową mostu w km 2+300 na potoku Lubatówka

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje o wywieszeniu wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia na rzecz obecnych najemców

Starosta Krośnieński informuję o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych  nie posiadających osobowości prawnej projektu operatu opisowo-kartograficznego dla obrębu Wojaszówka

Starosta Krośnieński informuję o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej projektu operatu opisowo-kartograficznego dla obrębu Żarnowiec

Starosta Krośnieński informuję o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych  nie posiadających osobowości prawnej projektu operatu opisowo-kartograficznego

Z A W I A D O M I E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

OGŁOSZENIE

OBWIESZCZENIE STAROSTY WŁODAWSKIEGO

Starosta Krośnieński zawiadamia o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa ciągu drogi gminnej nr 115154R oraz drogi wewnętrznej dz. nr ewid. nr 753/41 i nr 753/27 w miejscowości Łęki Strzyżowskie z budową mostu przez rzekę Wisłok w miejscowości Łęki Strzyżowskie”

Burmistrz Miasta Pasym informuje, że został opublikowany wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Syndyk oferuje do sprzedaży   pakiety wierzytelności: 

Syndyk  masy upadłości ogłasza  pisemny przetarg  na sprzedaż  z wolnej ręki następujących nieruchomości

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w obrębach: Wroniniec, Żuchlów

Starosta Cieszyński ogłasza zamiar ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej, położonej w gminie Skoczów, obręb Ochaby Wielkie

INFORMACJA

I N F O R M A C J A

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

ZARZĄDZENIE NR 126/ 2022

Wykaz

Przetarg ustny nieograniczony

Sprzedaż nieruchomości gruntowej

Przetarg ustny nieograniczony

Wykaz

INFORMACJA

Wykaz

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje

Starosta Lubelski informuje że został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 171/3 o powierzchni 0,0043 ha, położonej w obrębie 0042 Rożyńsk, gmina Ełk przeznaczonej do sprzedaży

Zarząd Powiat Ełckiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 171/3 o powierzchni 0,0043 ha, położonej w obrębie Rożyńsk przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Starosta Cieszyński ogłasza zamiar ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej, położonej w gminie Skoczów, obręb Ochaby Wielkie

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie CZARNA DĄBRÓWKA działka nr 1/68 o powierzchni 0,1560 ha

Wójt Gminy Bogdaniec ogłasza I publiczne przetargi ustne nieograniczone na na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Bogdaniec

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 2, mieszczącego się w budynku przy ul. 3 Maja nr 19 w Skarżysku-Kamiennej wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego budynkiem

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2, mieszczącego się w budynku przy ul. Staffa nr 13 w Skarżysku-Kamiennej wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego budynkiem.

Zarząd Powiatu we Włodawie informuje

II przetarg ustny nieograniczony na najem dwóch stanowisk oznaczonych numerami 2 i 3 o powierzchni 5 m2 każde, zlokalizowanych na parterze w budynku B Starostwa Powiatowego w Puławach przy al. Królewskiej 19

Starosta Elbląski informuje o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym obręb Rogajny, gmina Pasłęk

Starosta Elbląski informuje o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym gmina Pasłęk

Starosta Elbląski informuje o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym obręb Gronowo Elbląskie, gmina Gronowo Elbląskie

Starosta Elbląski informuje o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym obręb Zielony Grąd, gmina Pasłęk

Starosta Elbląski informuje o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym obręb Gronowo Elbląskie, gmina Gronowo Elbląskie

Starosta Elbląski informuje o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Wójt Gminy Niechlów ogłasza

Wójt Gminy Główczyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego

Wójt Gminy Przywidz informuje że został wywieszony na okres 30 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego licytacji ustnej obejmujący działki

Starosta Kielecki informuje o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości   o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  nr 366 położona w obr. ewid. 0005 Zagrody gm. Nowiny

Starosta Kielecki informuje o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości  o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  nr 695 położona w obr. ewid. 0009 Mirocice gm. Nowa Słupia

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Konarskiego nr 17 – Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Burmistrz Kolbuszowej informuje

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że przeznaczono do zbycia, w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową położoną przy ul. Barteczka

Burmistrz Nidzicy informuje

Wójt Gminy Komańcza podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Komańcza został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Starosta Tatrzański informuje o zamiarze wszczęcia postępowanie administracyjne w sprawie ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości położonej w obrębie Białka Tatrzańska, jedn. ewid. Bukowina Tatrzańska

Starosta Kielecki zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania w celu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Zarząd Powiatu w Elblągu ogłasza VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Elbląskiego

Wójt Gminy Komańcza informuje

III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 2 usytuowanej w budynku mieszkalnym położonym w Krośnicach przy ul.Parkowej 26

III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie nr 812/20 obręb Krośnice

III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie nr 812/17 obręb Krośnice

III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie nr 813/2 obręb Krośnice

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie nr 506/128 obręb Krośnice

III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie nr 812/19 obręb Krośnice

III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie nr 813/4 obręb Krośnice

III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie nr 813/1 obręb Krośnice,

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie nr 506/127 obręb Krośnice

Wójt Gminy Krośnice ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości

Wójt Gminy Krośnice ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości

Wójt Gminy Krośnice ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości

Wójt Gminy Sidra podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy