Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

155/2023

z dnia

04.06.2023

Ogłoszeń w bazie:

3378
/
Ogłoszenia

WYRÓŻNIONE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości  wchodzących w skład masy upadłości Upadłego „HEFREN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Kartuzach-Burchardztwie

Burmistrz Szczawna-Zdroju ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdrój w pobliżu ul. F. Chopina

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że został zamieszczony wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę

Zawiadomienie o wydaniu decyzji znak GEO.6821.47.2022administracyjnej Starosty Lubartowskiego

Województwo

Miasto

Typ transakcji

WSZYSTKIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości  wchodzących w skład masy upadłości Upadłego „HEFREN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Kartuzach-Burchardztwie

Burmistrz Szczawna-Zdroju ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdrój w pobliżu ul. F. Chopina

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że został zamieszczony wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę

Zawiadomienie o wydaniu decyzji znak GEO.6821.47.2022administracyjnej Starosty Lubartowskiego

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie CZARNA DĄBRÓWKA działka nr 1/67 o powierzchni 0,1560 ha

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Kłosy działka nr 22/7 o powierzchni 0,1676 ha

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie OSOWSKIE działka  nr 46/7 o powierzchni 0,1099 ha

Prezydent  Miasta  Świętochłowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej  do dzierżawy położonej w rejonie ul. Bukowej

Prezydent  Miasta  Świętochłowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej  do dzierżawy położonej w rejonie ul. Kościelnej

Prezydent  Miasta  Świętochłowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej  do dzierżawy położonej w rejonie ul. Lazara

Prezydent  Miasta  Świętochłowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej  do dzierżawy położonej w rejonie ul. ks. Tunkla

Prezydent  Miasta  Świętochłowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej  do dzierżawy położonej w rejonie ul.Pokoju

Prezydent  Miasta  Świętochłowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej  do dzierżawy położonej w rejonie ul. Bukowej

Prezydent  Miasta  Świętochłowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej  do dzierżawy położonej w rejonie ul. Bukowej

Prezydent  Miasta  Świętochłowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej  do dzierżawy położonej w rejonie ul. Bukowej

Prezydent  Miasta  Świętochłowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej  do najmu położonej w rejonie ul. Wojska Polskiego

Prezydent  Miasta  Świętochłowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej  do dzierżawy położonej w rejonie ul. Chrobrego

Prezydent  Miasta  Świętochłowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej  do dzierżawy położonej w rejonie ul. Śląskiej

Prezydent  Miasta  Świętochłowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej  do dzierżawy położonej w rejonie ul. Katowickiej

WYKAZ NR 103/2023

WYKAZ NR 104/2023

OGŁOSZENIE I PRZETARGU

Informacja

Prezydent  Miasta  Świętochłowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej  do oddania w dzierżawę położonej w rejonie ul. Pokoju

Dzierżawa

Sprzedaż nieruchomości położonej w Barnisławiu

Burmistrz Szczawna-Zdroju ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdrój w pobliżu ul. F. Chopina obręb Szczawno-Zdrój 1

Prezydent  Miasta  Świętochłowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej  do oddania w dzierżawę

Zarządzenie nr 36/2023 Burmistrza Miasta Pasym w sprawie: odstąpienia od sprzedaży nieruchomości

Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew informuję o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew w dniach 5.06.2023r. do 26.06.2023r. wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Bogdaniec ogłasza I publiczny przetarg pisemny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowościach Jenin, Łupowo i Bogdanie

Starosta Oświęcimski zawiadamiam o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za udział wynoszący 2/140 części w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działkę nr 229/1189 o pow. 0,0197 ha, położonej w jedn. ew. Oświęcim miasto obręb Stare Stawy

Starosta Oświęcimski zawiadamiam o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za udziały przysługujące Władysławowi Skrzypczyk, Stanisławowi Skrzypczyk, Zofii Grzesło, Helenie Dolińskiej, Antoniemu Gałuszka, Władysławowi Klima oraz Jadwidze Klimowej w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym 

Sprzedaż domu w miejscowości Ostrów Wielki o powierzchni 226 m2 oraz dwa osobne apartamenty każdy o pow. 40 m2 –

Prezydent Miasta Świętochłowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Burmistrz Nidzicy informuję o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej na ul. Olsztyńskiej obręb nr 1, działka nr 265/4 o pow. 542 m2 – pow. dzierżawy: 542 m2 – pod zabudowę o przeznaczeniu mieszkaniowym i garażowym.

Wykaz nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonych do sprzedaży na podstawie Zarządzenia Nr 63/2017 Burmistrza Jezioran z dnia 14 września 2017 roku w sprawie zbycia nieruchomości.

Wójt Gminy Bolesławiec ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek położonych w obrębie Trzebień przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Wykaz nieruchomości położonej w obrębie Potryty przeznaczonej do użyczenia na podstawie Zarządzenia Nr 60/2023 Burmistrza Jezioran z dnia 31 maja 2023 roku

Wykaz nieruchomości położonej w obrębie Miasto Jeziorany przeznaczonej do wydzierżawienia na podstawie Zarządzenia Nr 62/2023 Burmistrza Jezioran z dnia 31 maja 2023 roku

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Miasteczku Śląskim

Prezydent Miasta Świętochłowice

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w obrębach: Bełcz Wielki, Karów, Lipowiec.

Wójt Gminy Komańcza informuje że został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wykaz nr 101/2023 Burmistrza Szczawna-Zdroju

Wykaz 100/2023 Burmistrza Szczawna-Zdroju

Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu dot. ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w Oleśnicy, oznaczoną jako działka nr 205/2 AM-94 obręb Lucień

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargowej

  INFORMACJA

OGŁOSZENIE NR 12

Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew informuję o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew w dniach 1.06.2023r. do 21.06.2023r. wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

OGŁOSZENIE NR 13

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

ZAWIADOMIENIE

Syndyk Masy Upadłości zaprasza do składania ofert zakupu n/w nieruchomości

Burmistrz Szczawna-Zdroju ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdroju w pobliżu ul. Fryderyka Chopina, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 52/4 o pow. 0.6993 ha

Burmistrz Szczawna-Zdroju ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdroju w pobliżu ul. Fryderyka Chopina

WYKAZ NR 102/2023

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Informacja

Burmistrz Mieroszowa informuje, że został wywieszony wykazy nr 59 nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Z A W I A D O M I E N I E

OGŁOSZENIE STAROSTY TATRZAŃSKIEGO

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Informacja Zarządu Powiatu we Włodawie o wywieszeniu wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży drogą bezprzetargową

Ogłoszenie Starosty Suskiego

WYKAZ NR 99/2023

INFORMACJA

INFORMACJA

Starosta Elbląski informuje  o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym dz. nr 152, obręb Robity, gmina Pasłęk

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu na rzecz dotychczasowych najemców

Burmistrz Zbąszynka ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Zbąszynek położonej przy ul.  Wojska Polskiego  oznaczona geodezyjnie nr działki 810 o pow. 23 m2- działka pod zabudowę garażową.

Ogłoszenie Starosty Suskiego

Starosta Stargardzki ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

Ogłoszenie Starosty Tomaszowskiego w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Zawiadomienie Starosty Tomaszowskiego z dnia 26 maja 2023

Budowa drogi gminnej klasy dojazdowej wraz z infrastrukturą techniczną w m. Krzeczów gm. Rzezawa

WYKAZ NR 97/2023

WYKAZ NR 96/2023

WYKAZ NR 98/2023

WYKAZ NR 95/2023

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Tatrzańskiego w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, że wywieszono wykazy lokali mieszkalnych położonych w Zgorzelcu przy ul. Sienkiewicza 3/11 i Reymonta 27/8 przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, wykaz nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Łużyckiej w Zgorzelcu przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego oraz Zarządzenie w sprawie zmiany do Zarządzenia nr 906/75/23 z dnia 17.05.2023 r

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego.

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości gminnych przeznaczonych do zamiany

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Nidzicy informuje, że został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica przeznaczonej do oddania w użyczenie

IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż

IV ustny przetarg nieograniczony

Informacja o wywieszeniu wykazu najmu lokali użytkowych przeznaczonych na działalność gospodarczą należących do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Namysłów