Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

65/2024

z dnia

05.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

6690
/
Ogłoszenia

WYRÓŻNIONE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE

Wykaz

I N F O R M A C J A

Samochód osobowy

Województwo

Miasto

Typ transakcji

WSZYSTKIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE

Wykaz

I N F O R M A C J A

Samochód osobowy

Nieruchomość niezabudowana

Starosta Opolski informuje o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej numerem 32/2 o pow. 0,0463 ha, położona w obrębie 0016 – Szczuczki – Kolonia

Starosta Przeworski informuje o umieszczeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Starosta Lubartowski podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze ograniczenia praw do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie geodezyjnym 4 – Białobrzegi, jednostka ewidencyjna Kock,

Starosta Lubartowski podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze ograniczenia praw do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie geodezyjnym 11 – Krupy Lipniak

Starosta Lubartowski podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze ograniczenia praw do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie geodezyjnym 4 – Białobrzegi

Starosta Lubartowski podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze ograniczenia praw do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie geodezyjnym 11 – Krupy Lipniak, jednostka ewidencyjna Michów

Starosta Lubartowski podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze ograniczenia praw do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie geodezyjnym 11 – Krupy Lipniak

Starosta Lubartowski podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze ograniczenia praw do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie geodezyjnym 10 – Poizdów Kolonia

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za udziały przysługujące Michałowi Mytnik, Scholastyce Mytnikowej oraz Annie Sitek w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działkę nr 2247/4 o pow. 0,0041 ha, położonej w jedn. ew. Oświęcim-miasto obręb Dwory I

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za udział przysługujący Antoniemu Jarnot w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującej działkę nr 2242/7 o pow. 0,0033 ha, położoną w jedn. ew. Oświęcim-miasto obręb Dwory I

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującą działkę nr 1746/12 o pow. 0,0055 ha, położoną w jedn. ew. Oświęcim-miasto obręb Dwory I

Zarządzenie nr 14/2024 Burmistrza Miasta Pasym z dnia 01.03.2024

WYKAZ NR 3

Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje, iż wywieszone zostało ogłoszenie o I pisemnym przetargu nieograniczonym na  oddanie w dzierżawę na okres 3 lat gruntu położonego w Zgorzelcu przy ul. Widok z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-wypoczynkowo-gastronomiczne.

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta Zgorzelca o I pisemnym przetargu nieograniczonym na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat gruntupołożonego w Zgorzelcu przy ul. Widok, z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-wypoczynkowo-gastronomiczne

Burmistrz Goniądz ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Goniądz

Zajączkowo

Kruszyna

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

DZIAŁKI INWESTYCYJNE W ZBICZNIE

Informacja

O G Ł O S Z E N I E

Wyciąg do ogłoszenia Nr 10/2024 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w obrębach: Niechlów,Naratów,Miechów,Wioska,Głobice,Wągroda,Siciny,Karów

Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący działek stanowiących własność Gminy Miedźna, przeznaczonych do oddania w nieodpłatne użyczenie na rzecz Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Wykaz nieruchomości położonej na terenie Powiatu Zielonogórskiego przeznaczonej do bezprzetargowej dzierżawy

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności do nieruchomości położonej przy ul. Kurzańskiej 5 w Bogatyni

Starosta Słubicki wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, stanowiącej działkę położoną w obrębie Lubień, gmina Ośno Lub., oznaczoną nr 24/4 o pow. 0,0328 ha

Starosta Słubicki wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w udziale wynoszącym 2/13 części, stanowiącej działkę położoną w obrębie Lubień, gmina Ośno Lub

Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza ustny przetarg nieograniczony na zagospodarowanie w formie najmu z przeznaczeniem na miejsce postojowe części nieruchomości Gminy Cieszyn

Burmistrz Kolbuszowej informuje, że został wywieszony wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej położnej w Kolbuszowej Dolnej przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany.

Burmistrz Mieroszowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego na parterze budynku przy Placu Niepodległości 7 w Mieroszowie

Burmistrz Mieroszowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego na parterze budynku przy ul. S. Żeromskiego 14 w Mieroszowie

Burmistrz Miroszowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego na parterze budynku przy ul. Leśnej 10 w Mieroszowie

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Dzierżawa

OGŁOSZENIE STAROSTY SUSKIEGO

Biuro Syndyka sprzeda samochód osobowy marki: Peugeot, model: 206 rok, produkcji: 2000

Prezydent Miasta Otwocka informuje, że ogłasza wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Otwocku, stanowiącej własność Miasta Otwock, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O CZWARTYCH ROKOWANIACH NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY NIDZICA.

czwarte rokowania na sprzedaż nieruchomości

Sprzedaż

Ogłoszenie Starosty Suskiego

Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Narajtach

Wójt Gminy Krokowa ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w obrębie Żarnowiec, gm. Krokowa

Wykaz dotyczący części nieruchomości przeznaczonej na oddanie w użyczenie, w trybie bezprzetargowym

Zarząd Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim informuje, że został wywieszony na okres 21 dni, wykaz dotyczący oddania w użyczenie, w trybie bezprzetargowym części nieruchomości, tj. 1,5 m² powierzchni gruntu nieruchomości przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim, przy wejściu głównym od ul. Św. Antoniego, rzecz Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim.

Wyciąg do ogłoszenia Nr 8/2024 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy Al. Tysiąclecia 12.

Burmistrz Miasta Pasym informuje, że został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Bielawy informuje, że został wywieszony wykaz o przeznaczeniu do oddania w użyczenie lokalu użytkowego o pow. 24,20 m2 znajdującego się w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Bielawy w  Bielawach przy ul. Podrzecznej 2 na działce 812/3

Wójt Gminy Bielawy informuje został wywieszony wykaz o przeznaczeniu do oddania w użyczenie lokalu użytkowego o pow. 33,93 m2 znajdującego się w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Bielawy w Bielawach przy ul. Podrzecznej 2

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego informuje, o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę lub użyczenie

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA WYWŁASZCZENIOWEGO

Wyciąg z ogłoszenia

I publiczny przetarg ustny ograniczony

I publiczny przetarg ustny ograniczony

I publiczny przetarg pisemny ograniczony na dzierżawę

I publiczny przetarg ustny ograniczony

I publiczny przetarg ustny ograniczony

O G Ł O S Z E N I E

WYKAZ

WYKAZ

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Skaryszew przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Kobylnica podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Wójt Gminy Kobylnica podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym w obrębie Kobylnica

Wójt Gminy Kobylnica podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym w obrębie Widzino

Wójt Gminy Kobylnica podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Informacja o wywieszeniu wykazu gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Namysłów przeznaczonych do dzierżawy/użyczenia

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY NIDZICA.

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ZBYCIA

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Hajnowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz działek przeznaczonych do zbycia.

Starosta Szamotulski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

V nieograniczony przetarg ustny

V nieograniczony przetarg ustny

VI nieograniczony przetarg ustny

V nieograniczony przetarg ustny

V nieograniczony przetarg ustny

V nieograniczony przetarg ustny

V nieograniczony przetarg ustny

IX nieograniczony przetarg ustny

XII nieograniczony przetarg ustny

VI nieograniczony przetarg ustny

O g ł o s z e n i e

Sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych w Kościerzynie przy ul. Do Parowozowni oraz ul. Cypriana Godebskiego, w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna.

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Spalice, gmina Oleśnica

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będący własnością Gminy Skaryszew przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat

OGŁOSZENIE

OBWIESZCZENIE

Rumsko