Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

147/2024

z dnia

26.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7532

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2023 roku poz.344 z późn.zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, ul. Rynek 8,  oraz na stronach internetowych Urzędu: www.miasteczkoslaskie.bip.net.pl  i www.miasteczko-slaskie.pl,  zostały wywieszone następujące wykazy:

1.Wykaz Nr G.7125.186.11.2022 nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części w prawie własności nieruchomości wspólnej – ul. Srebrna 21.

2. Wykaz Nr G.6840.6.8.2023 nieruchomości lokalowej położonej w Miasteczku Śląskim przy ul. Metalowej 5 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej.

3.Wykaz Nr G.6840.8.8.2023 nieruchomości lokalowej położonej w Miasteczku Śląskim przy ul. Metalowej 3 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej.

4.Wykaz Nr G.6840.13.11.2022 nieruchomości niezabudowanej położonej w Miasteczku Śląskim w rejonie ul. Karpackiej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

5.Wykaz Nr G.6840.7.8.2023 nieruchomości zabudowanej położonej w Miasteczku Śląskim przy ul. Gałczyńskiego 2 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od dnia 29 sierpnia 2023 r. Wykazy zostały wywieszone na okres 21 dni tj.od dnia 29 sierpnia 2023 roku do dnia 19 września 2023 roku.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nieruchomości położonej w obrębie Olszewnik przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 45/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

WYKAZ

WYKAZ

WYKAZ