Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

149/2024

z dnia

28.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7563

OGŁOSZENIE

Nidzica, 29 sierpnia 2023 r.

GMKR.6845.283.2023

Burmistrz Nidzicy

Informuje,że 29 sierpnia 2023 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy, przy ul. Plac Wolności 1 /Ratusz/ oraz zamieszczono na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Informacje i Komunikaty oraz www.nidzica.pl w zakładce: Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i dzierżawy, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

  1. m. Nidzica, obręb 3, działka nr 357/5 o pow. 329 m2 – pow. dzierżawy: 52 m2 – na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
  2. m. Nidzica, obręb 3, działka nr 357/5 o pow. 329 m2 – pow. dzierżawy: 52 m2 – na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

wykaz nieruchomości:

Sprzedaż niezabudowanych nieruchomości składających się z działek gruntu oznaczonych numerem geodezyjnym 211/6 i 212/2 oraz 211/5 położonych w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Kościerzyna.

Sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych w Kościerzynie przy ul. Do Parowozowni w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna.