Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

146/2024

z dnia

25.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7532

OGŁOSZENIE

Nidzica, 15 września 2023 r.

GMKR.6850.21.2023

Burmistrz Nidzicy

Informuje,że 15 września 2023 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy, przy ul. Plac Wolności 1 /Ratusz/ oraz zamieszczono na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Informacje i Komunikaty oraz www.nidzica.pl w zakładce: Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i dzierżawy, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica przeznaczonych do oddania w użyczenie:

  1. m. Nidzica, ul. Konopnickiej, obręb nr 2, działka nr 124/2 o pow. 3788 m2 – pow. użyczenia: 28 m2 – użytkowanie wiaty śmietnikowej na pojemniki na odpady komunalne;
  2. m. Nidzica, ul. Konopnickiej, obręb nr 2, działka nr 124/2 o pow. 3788 m2 – pow. użyczenia: 28 m2 – użytkowanie wiaty śmietnikowej na pojemniki na odpady komunalne;
  3. m. Nidzica, ul. Konopnickiej, obręb nr 2, działka nr 124/2 o pow. 3788 m2 – pow. użyczenia: 28 m2 – użytkowanie wiaty śmietnikowej na pojemniki na odpady komunalne;
  4. m. Nidzica, ul. Barke, obręb nr 2, działka nr 127/7 o pow. 1482 m2 – pow. użyczenia: 27,5 m2 – użytkowanie wiaty śmietnikowej na pojemniki na odpady komunalne;
  5. m. Nidzica, ul. Sienkiewicza, obręb nr 5, działka nr 161/7 o pow. 1199 m2 – pow. użyczenia: 48 m2 – użytkowanie wiaty śmietnikowej na pojemniki na odpady komunalne;
  6. m. Nidzica, ul. Żeromskiego, obręb nr 6, działka nr 71/2 o pow. 2624 m2 – pow. użyczenia: 12,5 m2 – użytkowanie wiaty śmietnikowej na pojemniki na odpady komunalne.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nieruchomości położonej w obrębie Olszewnik przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 45/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

WYKAZ

WYKAZ

WYKAZ