Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

196/2024

z dnia

14.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007

OGŁOSZENIE

KOMUNIKAT

Stawiguda, dnia 20 września 2023 r.

GN.6845.80.2023.PI

GN,6840.22.2023.PI

KOMUNIKAT

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.)

WÓJT GMINY STAWIGUDA

podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Gminy w Stawigudzie oraz na stronach internetowych Gminy Stawiguda pod adresami: https://www.stawiguda.pl, https://www.bip.stawiguda.pl od dnia 20 września 2023 r. wywieszony został Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy położonej w obrębie Dorotowo w gminie Stawiguda, stanowiącej własność Gminy Stawiguda, na zasadzie zawarcia nowej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, która zawarta była przez okres co najmniej 3-lat oraz Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stawiguda, położonej w obrębie Pluski
w gminie Stawiguda,
przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Szczegółowe informacje w w/w sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Stawiguda
ul. Olsztyńska 10 (pokój nr 3) w godzinach pracy urzędu lub telefonicznie pod
nr tel. 89 519 56 89, 89 512 69 20.

Wójt Gminy Stawiguda

/-/ Michał Kontraktowicz

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy