Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

37/2023

z dnia

06.02.2023

Ogłoszeń w bazie:

1977
/
/
Wójt Gminy Krokowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Gminy Krokowa przeznaczonej do sprzedaży

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Krokowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Gminy Krokowa przeznaczonej do sprzedaży

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY  KROKOWA

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na własność na rzecz użytkownika wieczystego.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899) oraz uchwały  nr XLII/418/2021 Rady Gminy Krokowa z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz  użytkownika wieczystego, położonej w obrębie Połchówko, gmina Krokowa,  Wójt Gminy Krokowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Gminy Krokowa przeznaczonej do sprzedaży:

Lp.Oznaczenie nieruchomościPowierzchnia ogółemOpis, przeznaczenie              i sposób zagospodarowania nieruchomościCena nieruchomościUwagi
Nr działki, obrębNr księgi wieczystej
1.68/4 PołchówkoGDW2/ 00019462/60.0200 haDziałka gruntu
w wieczystym użytkowaniu
6.400,00 zł (wartość rynkowa prawa własności
14.000,00 zł minus wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego
7.600,00 zł)  
Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz użytkownika wieczystego

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krokowa przy ulicy Żarnowieckiej 29 oraz  na stronie internetowej Urzędu www.bip.krokowa.pl. (ogłoszenia o przetargach) i w prasie poprzez serwis internetowy infopublikator.pl wpisany do Krajowego Rejestru Dzienników  i Czasopism w Sądzie Okręgowym w Gdańsku pod nr 2038, od  dnia  27.01.2022 r. do  dnia  17.02.2022 r.

Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i  2  opisanej ustawy, w terminie do dnia  03.03.2022 r. mogą złożyć wniosek o nabycie zawierający oświadczenie, że wyrażają zgodę na kupno nieruchomości za cenę ustaloną w sposób określony w ustawie  o gospodarce nieruchomościami.

Bliższych informacji o wykazanych nieruchomościach można uzyskać w tut. Urzędzie pokój nr  214,  tel. 58/675 41 21

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wyciąg z ogłoszenia

Starosta Janowski informuje, że został zamieszczony wykaz nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 3537/2 o pow. 255 m2 przeznaczony do sprzedaży

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w dniu 10 marca 2023 r. o godz. 11:00 na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Nożyno działka nr 101/25 o powierzchni 0,5302 ha

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zamieszczono wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.