Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

175/2024

z dnia

23.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7793
/
/
Wójt Gminy Krokowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Gminy Krokowa przeznaczonej do sprzedaży

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Krokowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Gminy Krokowa przeznaczonej do sprzedaży

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY  KROKOWA

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na własność na rzecz użytkownika wieczystego.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899) oraz uchwały  nr XLII/418/2021 Rady Gminy Krokowa z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz  użytkownika wieczystego, położonej w obrębie Połchówko, gmina Krokowa,  Wójt Gminy Krokowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Gminy Krokowa przeznaczonej do sprzedaży:

Lp.Oznaczenie nieruchomościPowierzchnia ogółemOpis, przeznaczenie              i sposób zagospodarowania nieruchomościCena nieruchomościUwagi
Nr działki, obrębNr księgi wieczystej
1.68/4 PołchówkoGDW2/ 00019462/60.0200 haDziałka gruntu
w wieczystym użytkowaniu
6.400,00 zł (wartość rynkowa prawa własności
14.000,00 zł minus wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego
7.600,00 zł)  
Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz użytkownika wieczystego

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krokowa przy ulicy Żarnowieckiej 29 oraz  na stronie internetowej Urzędu www.bip.krokowa.pl. (ogłoszenia o przetargach) i w prasie poprzez serwis internetowy infopublikator.pl wpisany do Krajowego Rejestru Dzienników  i Czasopism w Sądzie Okręgowym w Gdańsku pod nr 2038, od  dnia  27.01.2022 r. do  dnia  17.02.2022 r.

Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i  2  opisanej ustawy, w terminie do dnia  03.03.2022 r. mogą złożyć wniosek o nabycie zawierający oświadczenie, że wyrażają zgodę na kupno nieruchomości za cenę ustaloną w sposób określony w ustawie  o gospodarce nieruchomościami.

Bliższych informacji o wykazanych nieruchomościach można uzyskać w tut. Urzędzie pokój nr  214,  tel. 58/675 41 21

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszony zostanie wykazy pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Otwocka ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Otwocku, ul. Karczewska 27

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza   II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ulicami Jana i Jolanty

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Spalskiej 18