Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

335/2023

z dnia

01.12.2023

Ogłoszeń w bazie:

5729
/
/
Wójt Gminy Krokowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Gminy Krokowa przeznaczonej do sprzedaży

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Krokowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Gminy Krokowa przeznaczonej do sprzedaży

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY  KROKOWA

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na własność na rzecz użytkownika wieczystego.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899) oraz uchwały  nr XLII/418/2021 Rady Gminy Krokowa z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz  użytkownika wieczystego, położonej w obrębie Połchówko, gmina Krokowa,  Wójt Gminy Krokowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Gminy Krokowa przeznaczonej do sprzedaży:

Lp.Oznaczenie nieruchomościPowierzchnia ogółemOpis, przeznaczenie              i sposób zagospodarowania nieruchomościCena nieruchomościUwagi
Nr działki, obrębNr księgi wieczystej
1.68/4 PołchówkoGDW2/ 00019462/60.0200 haDziałka gruntu
w wieczystym użytkowaniu
6.400,00 zł (wartość rynkowa prawa własności
14.000,00 zł minus wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego
7.600,00 zł)  
Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz użytkownika wieczystego

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krokowa przy ulicy Żarnowieckiej 29 oraz  na stronie internetowej Urzędu www.bip.krokowa.pl. (ogłoszenia o przetargach) i w prasie poprzez serwis internetowy infopublikator.pl wpisany do Krajowego Rejestru Dzienników  i Czasopism w Sądzie Okręgowym w Gdańsku pod nr 2038, od  dnia  27.01.2022 r. do  dnia  17.02.2022 r.

Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i  2  opisanej ustawy, w terminie do dnia  03.03.2022 r. mogą złożyć wniosek o nabycie zawierający oświadczenie, że wyrażają zgodę na kupno nieruchomości za cenę ustaloną w sposób określony w ustawie  o gospodarce nieruchomościami.

Bliższych informacji o wykazanych nieruchomościach można uzyskać w tut. Urzędzie pokój nr  214,  tel. 58/675 41 21

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Zarząd Powiat Ełckiego podaje do publicznej wiadomości, został wywieszony wykaz nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 41/4 o powierzchni 0,0060 ha, położonej w obrębie Sajzy, gmina Ełk, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Zarząd Powiat Ełckiego podaje do publicznej wiadomości, iż został wywieszony wykaz lokalu użytkowego nr 15 znajdującego się w budynku przy ul. Kilińskiego 36 w Ełku, położonym w obrębie 0003 Ełk 3 miasta Ełk, na działce oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków nr 3867 o powierzchni 0,1261 ha, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz okalu użytkowego nr 15 znajdującego się w budynku przyul. Kilińskiego 36 w Ełku, położonym w obrębie 0003 Ełk 3 miasta Ełk, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.