Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

166/2024

z dnia

14.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7730
/
/
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznczonych do zbycia w trybie przetargu nieograniczonego

OGŁOSZENIE

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznczonych do zbycia w trybie przetargu nieograniczonego

Oświęcim, dnia 29 czerwca 2022r

Znak : SGG.6840.12.2019

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021r, poz. 1899 z późn.zm.)

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: działka
  nr 695/8 obręb Brzezinka, jednostka ewidencyjna Oświęcim – miasto, objęta księgą wieczystą KR1E/00032224/3.
 2. Powierzchnia nieruchomości: 0,0232 ha
 3. Opis nieruchomości: niezabudowana
 4. Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania: częściowo jednostka 2A 9U – tereny zabudowy usługowej, częściowo jednostka 2A 4KDL – tereny dróg publicznych lokalnych
 5. Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy .
 6. Cena nieruchomości: 39.000,00 zł netto, stawka podatku VAT – 23%, 47.970,00 zł brutto.
 7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy
 8. Wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy
 9. Termin wnoszenia opłat: nie dotyczy.
 10. Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy.
 11. Informacja o przeznaczeniu do zbycia, do oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie: nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego.
 12. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2 – ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz. U. z 2021r, poz. 1899 z późn. zm. ): do dnia 14 sierpnia 2022r.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 4 lipca 2022r do dnia 24 lipca 2022r
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, parter tablica ogłoszeń nr 4), oraz na stronie internetowej www.powiat.oswiecim.pl, strony BIP w zakładce ogłoszenia inwestycyjne, jak również na stronie podmiotowej Wojewody Małopolskiego w Biuletynie Informacji Publicznej, a ponadto Informację o zamieszczeniu wykazu właściwy organ podaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarce Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu , parter, pokój nr 23, poniedziałek, środa, czwartek : 7:30-14:30, wtorek: 7:30-17:00, piątek: 7:30–14:00 lub telefonicznie pod numerem (33)- 844 – 97 – 48.

Z up. Starosty
Anna Sieradzka
z-ca Naczelnika
Wydziału Geodezji, Kartografii
i Gospodarki Nieruchomościami

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Goniądza ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Goniądz

Burmistrz Mikołowa podaje do wiadomości informacje w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej została przeznaczona do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntowa, położona w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej 13

Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 52/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

Wykaz nieruchomości położonych w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonych do sprzedaży w przetargu na podstawie Zarządzenia Nr 58/2022 Burmistrza Jezioran z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie zbycia nieruchomości