Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

37/2023

z dnia

06.02.2023

Ogłoszeń w bazie:

1977

OGŁOSZENIE

DZIAŁKI INWESTYCYJNE W ZBICZNIE

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

WÓJT GMINY ZBICZNO

OGŁASZA

III USTNY PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ZBICZNO

 1. Oznaczenie nieruchomości: Działki położone w miejscowości Zbiczno, obręb Zbiczno, gmina Zbiczno, woj. kujawsko-pomorskie, KW nr TO1B/00024443/4. Działki objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr XXXIII/235/2021 Rady Gminy Zbiczno z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zbiczno.
 1. Działka nr 720 o pow. 0,2149 ha przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług
 1. Cena wywoławcza 118.947,15 zł (96.705,00 zł +23% VAT)
 2. Termin i miejsce przetargu: 8.08.2022 r. godz. 9:00, Urząd Gminy Zbiczno-sala posiedzeń
 3. Wysokość i termin wniesienia wadium: 6.000,00 zł do dnia 4.08.2022 r.
 4. Działka nr 166/18 o pow. 0,1761 ha przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
 1. Cena wywoławcza 97.471,35 zł (79.245,00 zł +23% VAT)
 2. Termin i miejsce przetargu: 8.08.2022 r. godz. 10:00, Urząd Gminy Zbiczno-sala posiedzeń
 3. Wysokość i termin wniesienia wadium: 5.000,00 zł do dnia 4.08.2022 r.
 4. Działka nr 166/17 o pow. 0,1998 ha przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
 1. Cena wywoławcza 110.589,30 zł (89.910,00zł +23% VAT)
 2. Termin i miejsce przetargu: 8.08.2022 r. godz. 11:00, Urząd Gminy Zbiczno-sala posiedzeń
 3. Wysokość i termin wniesienia wadium: 5.600,00 zł do dnia 4.08.2022 r.
 4. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:

Pełna treść ogłoszenia o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zamieszczona jest na stronach internetowych Urzędu Gminy Zbiczno www.bip.zbiczno.pl, www.zbiczno.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Zbicznie.

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu oraz warunków udziału można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Zbicznie, ul. Szosa Brodnicka 53, 87-305 Zbiczno – Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa, tel. 56-49-393-23 w godz. 7.15 do 15.00.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wyciąg z ogłoszenia

Starosta Janowski informuje, że został zamieszczony wykaz nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 3537/2 o pow. 255 m2 przeznaczony do sprzedaży

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w dniu 10 marca 2023 r. o godz. 11:00 na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Nożyno działka nr 101/25 o powierzchni 0,5302 ha

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zamieszczono wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.