Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

335/2023

z dnia

01.12.2023

Ogłoszeń w bazie:

5724
/
/
Burmistrz Nidzicy informuje, że podaje do publicznej wiadomości wykaz niżej wymienionych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych

OGŁOSZENIE

Burmistrz Nidzicy informuje, że podaje do publicznej wiadomości wykaz niżej wymienionych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych

Nidzica, 07 lipca 2022 r.

GMKR.6840.4.2022

Burmistrz Nidzicy

informuje, że 07 lipca 2022 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Nidzicy, przy ul. Plac Wolności 1 /Ratusz/ oraz zamieszczono na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Informacje i Komunikaty oraz www.nidzica.pl w zakładce: Przetargi > Informacje i komunikaty, na okres 21 dni wykaz niżej wymienionych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych, oznaczonych jako działki numer:

1) 230 o pow. 0,1527 ha, obręb 5 m. Nidzica, KW OL1N/00015587/8;

2) 62/12 o pow. 0,2823 ha, obręb 4 m. Nidzica, KW OL1N/00009494/4.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarząd Powiat Ełckiego podaje do publicznej wiadomości, iż został wywieszony wykaz nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 41/4 o powierzchni 0,0060 ha, położonej w obrębie Sajzy, gmina Ełk, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Informacja o wyniku przetargu

Burmistrz Zbąszynka ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Zbąszynek