Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

166/2024

z dnia

14.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7730
/
/
Burmistrz Nidzicy informuję, że wywieszono wykaz nieruchomosci stanowiących własność Gminy przeznaczonych od oddania w dzierżawę

OGŁOSZENIE

Burmistrz Nidzicy informuję, że wywieszono wykaz nieruchomosci stanowiących własność Gminy przeznaczonych od oddania w dzierżawę

Nidzica, 07 lipca 2022 r.

GMKR.6845.129.2022

Burmistrz Nidzicy

informuje, że 07 lipca 2022 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy, przy ul. Plac Wolności 1 /Ratusz/ oraz zamieszczono na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Informacje i Komunikaty oraz www.nidzica.pl w zakładce: Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i dzierżawy, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica przeznaczonych do oddania
w dzierżawę:

  1. m. Nidzica, obręb nr 2, działka nr 219/4 o pow. 55 748 m2 – pow. dzierżawy: 389 m2 – uprawa roślin jednorocznych (ogródek przydomowy);
  2. m. Nidzica, obręb nr 4, działka nr 13/38 o pow. 9 023 m2 – pow. dzierżawy: 140 m2 – uprawa roślin jednorocznych (ogródek przydomowy);
  3. m. Nidzica, obręb nr 4, działka nr 13/38 o pow. 9 023 m2 – pow. dzierżawy: 60 m2 – uprawa roślin jednorocznych (ogródek przydomowy);
  4. m. Nidzica, obręb nr 4, działka nr 13/38 o pow. 9 023 m2 – pow. dzierżawy: 29 m2 – uprawa roślin jednorocznych (ogródek przydomowy);
  5. m. Nidzica, obręb nr 5, działka nr 158/25 o pow. 64 751 m2 – pow. dzierżawy: 550 m2 – uprawa roślin jednorocznych;
  6. m. Nidzica, obręb nr 5, działka nr 158/25 o pow. 64 751 m2 – pow. dzierżawy: 510 m2 – uprawa roślin jednorocznych.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Goniądza ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Goniądz

Burmistrz Mikołowa podaje do wiadomości informacje w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej została przeznaczona do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntowa, położona w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej 13

Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 52/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

Wykaz nieruchomości położonych w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonych do sprzedaży w przetargu na podstawie Zarządzenia Nr 58/2022 Burmistrza Jezioran z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie zbycia nieruchomości