Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

335/2023

z dnia

01.12.2023

Ogłoszeń w bazie:

5718
/
/
Informacja Wójta Gminy Orchowo o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

OGŁOSZENIE

Informacja Wójta Gminy Orchowo o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Wójt Gminy Orchowo

podaje do publicznej wiadomości,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Orchowo, na stronie internetowej urzędu www.orchowo.pl, w zakładce „Gospodarka nieruchomościami” oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Orchowo bip.orchowo.pl,, w zakładce „Urząd Gminy”/„Zarządzenia Wójta Gminy” na okres 21 dni: od dnia 12 lipca 2022 r. do dnia 1 sierpnia 2022 r. wywieszony został wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Orchowo, położonej w miejscowości Rękawczynek, obręb ewidencyjny 0005 Myślątkowo, KW nr KN1S/00018011/7, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego najemcy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Orchowo, pokój nr 8,
pod nr tel. 63 26-84-090 wew. 31 oraz na powyżej wskazanych stronach internetowych.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Starosta Szamotulski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wykaz

WYKAZ

WYKAZ