Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

27/2023

z dnia

27.01.2023

Ogłoszeń w bazie:

1922
/
/
Informacja Wójta Gminy Orchowo o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

OGŁOSZENIE

Informacja Wójta Gminy Orchowo o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Wójt Gminy Orchowo

podaje do publicznej wiadomości,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Orchowo, na stronie internetowej urzędu www.orchowo.pl, w zakładce „Gospodarka nieruchomościami” oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Orchowo bip.orchowo.pl,, w zakładce „Urząd Gminy”/„Zarządzenia Wójta Gminy” na okres 21 dni: od dnia 12 lipca 2022 r. do dnia 1 sierpnia 2022 r. wywieszony został wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Orchowo, położonej w miejscowości Rękawczynek, obręb ewidencyjny 0005 Myślątkowo, KW nr KN1S/00018011/7, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego najemcy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Orchowo, pokój nr 8,
pod nr tel. 63 26-84-090 wew. 31 oraz na powyżej wskazanych stronach internetowych.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.

Informacja o wywieszeniu wykazu gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Namysłów przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia

Burmistrz Miasta Pasym ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr  4 miasta Pasym jako działka nr 314/2 o pow. 241 m2

Burmistrz Szczawna-Zdroju ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdroju w pobliżu ul. F. Chopina obręb Szczawno-Zdrój 1