Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

272/2023

z dnia

29.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4904
/
/
Burmistrz Nidzicy informuję o wywoeszeniu wykazu

OGŁOSZENIE

Burmistrz Nidzicy informuję o wywoeszeniu wykazu

Nidzica, 12 lipca 2022 r.

GMKR.6840.18.2022

Burmistrz Nidzicy

informuje,że 12 lipca 2022 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Nidzicy
, przy ul. Plac Wolności 1 /Ratusz/ oraz zamieszczono na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Informacje i Komunikaty oraz www.nidzica.pl w zakładce: Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży, na okres 21 dni wykaz lokalu użytkowego nr 6 (garażu) położonego w budynku przy ul. Rataja, obręb 5 m. Nidzica wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oznaczonej numerem działki 213/4 o pow. 0,0464 ha, KW OL1N/00022686/4, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Obwieszczenie Starosty Tatrzańskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego pod znakiem AB.6740. 23.2023.ASS w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi gminnej klasy „D” nr K420043 Trybsz – Czarna Góra w miejscowości Czarna Góra – ETAP II. Rozbudowa drogi na odcinku od km 4+520,60 do km 4+572,70 – ul. Nadwodnia.

Wójt Gminy Niechlów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Konopnica jednostka ewidencyjna Konopnica,

WYKAZ NR 174/2023