Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

105/2024

z dnia

14.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7107
/
/
Burmistrz Nidzicy informuję o wywoeszeniu wykazu

OGŁOSZENIE

Burmistrz Nidzicy informuję o wywoeszeniu wykazu

Nidzica, 12 lipca 2022 r.

GMKR.6840.18.2022

Burmistrz Nidzicy

informuje,że 12 lipca 2022 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Nidzicy
, przy ul. Plac Wolności 1 /Ratusz/ oraz zamieszczono na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Informacje i Komunikaty oraz www.nidzica.pl w zakładce: Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży, na okres 21 dni wykaz lokalu użytkowego nr 6 (garażu) położonego w budynku przy ul. Rataja, obręb 5 m. Nidzica wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oznaczonej numerem działki 213/4 o pow. 0,0464 ha, KW OL1N/00022686/4, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Słonowiczki

Płaszewo

OGŁOSZENIE w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

W Y K A Z