Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

276/2022

z dnia

03.10.2022

Ogłoszeń w bazie:

978
/
/
Starosta Kościerski, zawiadamiana o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego w celu pozbawienia prawa własności nieruchomości gruntowych o nieuregulowanym stanie prawnym

OGŁOSZENIE

Starosta Kościerski, zawiadamiana o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego w celu pozbawienia prawa własności nieruchomości gruntowych o nieuregulowanym stanie prawnym

Kościerzyna, dnia 29 lipca 2022 r.
GGN.6822.2.2022

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 113 ust. 5-7, art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.),

Starosta Kościerski,
wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej,

zawiadamia

o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego , położonych w Kościerzynie, stanowiących działki:
nr 44 o pow. 0,0867 ha i nr 53 o pow. 0,0886 ha, obręb 01 miasta Kościerzyna,
dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kościerzynie prowadzi księgę wieczystą nr GD1E/00000152/1;
nr 58/1 o pow. 0,0204 ha, obręb 01 miasta Kościerzyna, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kościerzynie prowadzi księgę wieczystą nr GD1E/00003567/4.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby,
którym przysługują prawa rzeczowe do opisanych powyżej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie wywłaszczeniowe.


STAROSTA

Alicja Żurawska

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Dodatkowe warunki pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej własności Powiatu Cieszyńskiego położonej w gminie Cieszyn, obręb 69,

Położenie nieruchomości: gmina Cieszyn, obręb 69, powiat cieszyński, województwo śląskie.

Zarządzenie Nr 76 /2022

Zarząd Powiatu w Bochni podaje do publicznej wiadomości