Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

109/2024

z dnia

18.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7153
/
/
Starosta Kościerski, zawiadamiana o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego w celu pozbawienia prawa własności nieruchomości gruntowych o nieuregulowanym stanie prawnym

OGŁOSZENIE

Starosta Kościerski, zawiadamiana o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego w celu pozbawienia prawa własności nieruchomości gruntowych o nieuregulowanym stanie prawnym

Kościerzyna, dnia 29 lipca 2022 r.
GGN.6822.2.2022

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 113 ust. 5-7, art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.),

Starosta Kościerski,
wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej,

zawiadamia

o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego , położonych w Kościerzynie, stanowiących działki:
nr 44 o pow. 0,0867 ha i nr 53 o pow. 0,0886 ha, obręb 01 miasta Kościerzyna,
dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kościerzynie prowadzi księgę wieczystą nr GD1E/00000152/1;
nr 58/1 o pow. 0,0204 ha, obręb 01 miasta Kościerzyna, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kościerzynie prowadzi księgę wieczystą nr GD1E/00003567/4.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby,
którym przysługują prawa rzeczowe do opisanych powyżej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie wywłaszczeniowe.


STAROSTA

Alicja Żurawska

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Żołynia

OGŁOSZENIE

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO