Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

151/2024

z dnia

30.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7583
/
/
Starosta Janowski informuje

OGŁOSZENIE

Starosta Janowski informuje

Starosta Janowski informuje, że na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim pod odnośnikiem https://spjanowlubelski.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-sprzedazy.pdf został zamieszczony wykaz nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr: 3779/25, 3779/30, 3779/31, 3779/34, 3779/37, 3779/39, 3779/44, 3779/49 (obręb 0003 – Janów Lubelski Czwarty), dla których prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim Księga Wieczysta ZA1J/00015895/1, przeznaczonych za zgodą Wojewody Lubelskiego do sprzedaży w drodze przetargu

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszone zostaną wykazy nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO