Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

54/2024

z dnia

23.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

6614

OGŁOSZENIE

Nidzica, 21 września 2022 r.

GMKR.6850.5.2022

Burmistrz Nidzicy

Informuje,że 21 września 2022 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy, przy ul. Plac Wolności 1 /Ratusz/ oraz zamieszczono na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Informacje i Komunikaty oraz www.nidzica.pl w zakładce: Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i dzierżawy, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica przeznaczonych do oddania w użyczenie:

 1. m. Nidzica, ul. Konopnickiej, obręb nr 2, działka nr 75/1 o pow. 2131 m2 – pow. użyczenia: 21 m2 – użytkowanie wiaty śmietnikowej na pojemniki na odpady komunalne;
 2. m. Nidzica, ul. Młynarska, obręb nr 5, działka nr 86/5 o pow. 159 m – użytkowanie wiaty śmietnikowej na pojemniki na odpady komunalne;
 3. m. Nidzica, obręb nr 5, działka nr 93/26 o pow. 1066 m2 – pow. użyczenia: 24,5 m2 – użytkowanie wiaty śmietnikowej na pojemniki na odpady komunalne;
 4. m. Nidzica, obręb nr 5, działka nr 93/29 o pow. 5806 m2 – pow. użyczenia: 27 m2 -użytkowanie wiaty śmietnikowej na pojemniki na odpady komunalne;
 5. m. Nidzica, obręb nr 5, działka nr 96/1 o pow. 963 m2 – pow. użyczenia: 28 m2 – użytkowanie wiaty śmietnikowej na pojemniki na odpady komunalne;
 6. m. Nidzica, ul. Kościuszki, obręb nr 5, działka nr 111/3 o pow. 527 m2 – pow. użyczenia:
  9 m2 – postawienie pojemników na odpady komunalne;
 7. m. Nidzica, ul. Kościuszki, obręb nr 5, działka nr 111/3 o pow. 527 m2 – pow. użyczenia:
  9 m2 – postawienie pojemników na odpady komunalne;
 8. m. Nidzica, obręb nr 6, działki: nr 2/3 o pow. 522 m2 i nr 156/3 o pow. 301 m2 – pow. użyczenia: 21 m2 – użytkowanie wiaty śmietnikowej na pojemniki na odpady komunalne.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY NIDZICA.

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ZBYCIA