Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

29/2023

z dnia

29.01.2023

Ogłoszeń w bazie:

1925

OGŁOSZENIE

Nidzica, 21 września 2022 r.

GMKR.6850.5.2022

Burmistrz Nidzicy

Informuje,że 21 września 2022 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy, przy ul. Plac Wolności 1 /Ratusz/ oraz zamieszczono na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Informacje i Komunikaty oraz www.nidzica.pl w zakładce: Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i dzierżawy, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica przeznaczonych do oddania w użyczenie:

 1. m. Nidzica, ul. Konopnickiej, obręb nr 2, działka nr 75/1 o pow. 2131 m2 – pow. użyczenia: 21 m2 – użytkowanie wiaty śmietnikowej na pojemniki na odpady komunalne;
 2. m. Nidzica, ul. Młynarska, obręb nr 5, działka nr 86/5 o pow. 159 m – użytkowanie wiaty śmietnikowej na pojemniki na odpady komunalne;
 3. m. Nidzica, obręb nr 5, działka nr 93/26 o pow. 1066 m2 – pow. użyczenia: 24,5 m2 – użytkowanie wiaty śmietnikowej na pojemniki na odpady komunalne;
 4. m. Nidzica, obręb nr 5, działka nr 93/29 o pow. 5806 m2 – pow. użyczenia: 27 m2 -użytkowanie wiaty śmietnikowej na pojemniki na odpady komunalne;
 5. m. Nidzica, obręb nr 5, działka nr 96/1 o pow. 963 m2 – pow. użyczenia: 28 m2 – użytkowanie wiaty śmietnikowej na pojemniki na odpady komunalne;
 6. m. Nidzica, ul. Kościuszki, obręb nr 5, działka nr 111/3 o pow. 527 m2 – pow. użyczenia:
  9 m2 – postawienie pojemników na odpady komunalne;
 7. m. Nidzica, ul. Kościuszki, obręb nr 5, działka nr 111/3 o pow. 527 m2 – pow. użyczenia:
  9 m2 – postawienie pojemników na odpady komunalne;
 8. m. Nidzica, obręb nr 6, działki: nr 2/3 o pow. 522 m2 i nr 156/3 o pow. 301 m2 – pow. użyczenia: 21 m2 – użytkowanie wiaty śmietnikowej na pojemniki na odpady komunalne.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Pruszcz Gdański zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Gminy Pruszcz Gdański Uchwały Nr XLIII/87/2022 z dnia 2 września 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęgowo – rejon ul. Prostej w Rusocinie.  

Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański w zakresie fragmentu obrębu geodezyjnego Cieplewo

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.