Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

268/2022

z dnia

25.09.2022

Ogłoszeń w bazie:

903

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Główczyce

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej
oraz katastru nieruchomości
Opis nieruchomości i sposób jej zagospodarowaniaPrzeznaczenie
w planie miejscowym
i sposób jej zagospodarowania
Cena nieruchomości
1. Działka nr 16/1 2. Miejscowość Wykosowo 3. Obręb Wykosowo 4. Gmina Główczyce 5. Nr KW SL1S/00116522/0Lokal mieszkalny nr 4 znajdujący się w Wykosowie, składający się z dwóch pokoi, kuchni i łazienki z WC
o łącznej powierzchni użytkowej 46,41 m2. Do lokalu jako pomieszczenia przynależne przypisane są dwie piwnice
o łącznej 13,78 m2 znajdujące się w budynku mieszkalnym. Lokal mieszkalny jest usytuowany na 2 kondygnacji nadziemnej 5-lokalowego budynku mieszkalnego nr 32, związany jest z nim udział 158/1000 części wspólnych budynku i prawa własności działki nr 16/1 o powierzchni 0,2384 ha. Mieszkanie wymaga generalnego remontu. Budynek mieszkalny jest murowany, 2-kondygnacyjny, podpiwniczony, ze strychem nieużytkowym, wzniesiony przed 1939 r., ma ściany murowane z cegły pełnej, otynkowane, fragmentarycznie ocieplone, dach naczółkowy konstrukcji drewnianej kryty blachą falistą. Stan techniczny budynku mieszkalnego jest pogorszony.
Funkcja w planie zagospodarowania przestrzennego – dla przedmiotowego terenu brak jest aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Główczyce – tereny zabudowane i zurbanizowane.41.300,00 zł

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Główczyce, ul. Kościuszki 8, tel. (59) 811-49-60.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Nidzicy informuję że wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Katowicach na ul.Hetmańskiej

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że został zamieszczony wykaz nieruchomości położonej w Tczewie, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3

Ogłoszenie nr 424/2022 Wójta Gminy Zbiczno