Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

28/2023

z dnia

28.01.2023

Ogłoszeń w bazie:

1925

OGŁOSZENIE

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

z dnia 31 sierpnia 2017r.

WÓJT GMINY MAŁA WIEŚ

Podaje do publicznej wiadomości informację o wykazie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej, przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Małej Wsi, oznaczonej nr ewid. działki 54.

Wykaz zamieszczony jest na stronie internetowej urzędu : www.malawies.bip.org.pl oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.

tel. (024) 269 79 79 ; email: dszmulewicz@malawies.pl

Wójt Gminy Mała Wieś

Zygmunt Wojnarowski

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Pruszcz Gdański zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Gminy Pruszcz Gdański Uchwały Nr XLIII/87/2022 z dnia 2 września 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęgowo – rejon ul. Prostej w Rusocinie.  

Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański w zakresie fragmentu obrębu geodezyjnego Cieplewo

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.