Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

333/2022

z dnia

29.11.2022

Ogłoszeń w bazie:

1470

OGŁOSZENIE

Nidzica, 18 listopada 2022 r.

GMKR.6840.12.2022

Burmistrz Nidzicy

informuje, że 18 listopada 2022 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Nidzicy
, przy ul. Plac Wolności 1 /Ratusz/ oraz zamieszczono na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy > Informacje i Komunikaty oraz www.nidzica.pl w zakładce: Przetargi > Informacje i komunikaty, na okres 21 dni wykaz niżej wymienionych nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów ustnych ograniczonych, oznaczonych jako działki numer:

  1. 68/1 o pow. 0,0744 ha, obręb Napiwoda, gm. Nidzica, KW OL1N/00009738/7;
  2. 524/27 o pow. 0,0405 ha, obręb 3 m. Nidzica, KW OL1N/00014948/0;
  3. 219/1 o pow. 0,0306 ha, obręb 2 m. Nidzica, KW OL1N/00003836/2;
  4. 219/5 o pow. 0,0034 ha, obręb 2 m. Nidzica, KW OL1N/00003836/2.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

I N F O R M A C J A

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Ogłoszenie