Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

65/2024

z dnia

05.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

6690

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2021 roku poz. 1899 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, ul. Rynek 8,  oraz na stronach internetowych Urzędu: www.miasteczkoslaskie.bip.net.pl  i www.miasteczko-slaskie.pl,  został wywieszony  Wykaz Nr G.6840.1.8.2023 nieruchomości lokalowej położonej w Miasteczku Śląskim, przy ul. Srebrnej 23, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od dnia 8 lutego 2023 r. Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 8 lutego 2023 roku do dnia 1 marca 2023 roku.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE

Wykaz

I N F O R M A C J A

Samochód osobowy