Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

54/2024

z dnia

23.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

6614

OGŁOSZENIE

Nidzica, 08 lutego 2023 r.

GMKR.6840.12.2022

Burmistrz Nidzicy

informuje, że 08 lutego 2023 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Nidzicy, przy ul. Plac Wolności 1 /Ratusz/ oraz zamieszczono na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy oraz www.nidzica.pl w zakładce: Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i dzierżawy, ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż, na rzecz właścicieli/użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych, działki stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w obrębie Napiwoda gm. Nidzica, oznaczonej numer 68/1 o powierzchni 0,0744 ha, KW OL1N/00009738/7.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY NIDZICA.

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ZBYCIA