Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

85/2023

z dnia

26.03.2023

Ogłoszeń w bazie:

2521

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2023 roku poz.344) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, ul. Rynek 8,  oraz na stronach internetowych Urzędu: www.miasteczkoslaskie.bip.net.pl  i www.miasteczko-slaskie.pl,  zostały wywieszone następujące wykazy:

1. Wykaz Nr G.6845.11.6.2023 nieruchomości położonej w Miasteczku Śląskim w rejonie ul. Żołnierskiej, przeznaczonej do dzierżawy – działka nr 586/383, 1242/382 i 3426/381.

2. Wykaz Nr G.6845.22.13.2022 nieruchomości położonej w Miasteczku Śląskim w rejonie ul. Św.Marka, przeznaczonej do dzierżawy – działka nr 318/23.

3. Wykaz Nr G.6850.4.9.2022 nieruchomości położonej w Miasteczku Ślaskim w rejonie ul. Rubinowej, przeznaczonej do użyczenia – działka nr 1757/510.

Wykazy zostały wywieszone na okres 21 dni tj. od dnia 14 marca 2023 roku do dnia 4 kwietnia 2023 roku.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Świętochłowice
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

Informacja o zamieszczeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Starosta Ostrowiecki, informuje o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji, sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0021 – Stara Dębowa Wola, gm. Bodzechów