Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

57/2024

z dnia

26.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

6628
/
/
Burmistrz Chełmka przeznacza do sprzedaży w trybie przetargowy nieruchomość położoną w Chełmku ul. Krakowska 11

OGŁOSZENIE

Burmistrz Chełmka przeznacza do sprzedaży w trybie przetargowy nieruchomość położoną w Chełmku ul. Krakowska 11

Chełmek, dnia 20 lipca 2022 roku

Znak: AGK.6840.27.2021

I N F O R M A C J A

O   W Y W I E S Z E N I U   W Y K A Z U

Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeznacza do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomość składającą się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, jako  nr 1256/17 o pow. 0.1441 ha, 840/9 o pow. 0.0051 ha, obręb Chełmek, położoną w Chełmku przy ul. Broniewskiego.

Przedmiotowy wykaz został wywieszony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, ponadto informacja o wywieszeniu niniejszego wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy, a także na stronie internetowej www.chelmek.pl i w BIP na okres 21 dni tj.: w terminie od dnia 21 lipca 2022 roku do dnia 11 sierpnia 2022 roku.

Bliższych informacji w sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku,
ul. Krakowska 11 pok. nr 5 lub telefonicznie pod numerem telefonu 0 33 844-90-00 lub 10 wew. 31 lub 35 Wydział Architektury Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA WYWŁASZCZENIOWEGO

Wyciąg z ogłoszenia

I publiczny przetarg ustny ograniczony

I publiczny przetarg ustny ograniczony