Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

198/2024

z dnia

16.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8028
/
/
Burmistrz Chełmka przeznacza w najem, w trybie bezprzetargowym następujące nieruchomości lokalowe stanowiące własność Gminy Chełmek

OGŁOSZENIE

Burmistrz Chełmka przeznacza w najem, w trybie bezprzetargowym następujące nieruchomości lokalowe stanowiące własność Gminy Chełmek

Chełmek, dnia 22 września 2023 roku

Znak:AGK.7151.2.3.4.5.6.7.2023

I N F O R M A C J A

Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 rok  o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz.344 z późń. zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Nr XIII/100/2007 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 listopada 2007 roku przeznacza w najem, w trybie bezprzetargowym następujące nieruchomości lokalowe stanowiące własność Gminy Chełmek tj.:

  1. Nieruchomości lokalowa zlokalizowana w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Klonowej 12 o powierzchni użytkowej 12,44 m2,
  2. Nieruchomości lokalowa zlokalizowana w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Klonowej 12 o powierzchni użytkowej 12,44 m2,
  3. Nieruchomości lokalowa zlokalizowana w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Żeromskiego 1 o powierzchni użytkowej 53,20 m2,
  4. Nieruchomości lokalowa zlokalizowana w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Żeromskiego 1 o powierzchni użytkowej 37,12 m2,
  5. Nieruchomości lokalowa zlokalizowana w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Krakowskiej 16 o powierzchni użytkowej 7,68 m2,
  6. Nieruchomości lokalowa zlokalizowana w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Krakowskiej 16 o powierzchni użytkowej 66,78 m2.

Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie od dnia 22 września 2023 roku do dnia 13 października 2023 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz niniejszy wykaz został wywieszony na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy – sposób zwyczajowo przyjęty, w BIP i na stronie internetowej urzędu www.chelmek.pl.

Dodatkowych informacji w sprawie najmu w/w nieruchomości można uzyskać w pok. nr 5 Urzędu Miejskiego w Chełmku ul. Krakowska 11 lub telefonicznie pod numerem telefonu 0-33 844 90 35 Wydział Architektury, Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Otrzymują: 

  1. Adresat:
  2. A/a.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach przy ul. Ks. Pawła Kontnego, a przeznaczonej do oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż został wywieszony wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach w rejonie ul. Wygody, a przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Odwołanie przetargu

Odwołanie przetargu