Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

201/2024

z dnia

19.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8099
/
/
Burmistrz Gminy Kietrz woj. opolskie ogłosił IV przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17/3

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy Kietrz woj. opolskie ogłosił IV przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17/3

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

o IV przetargu ustnym nieograniczonym

na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego

w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17/3,

stanowiącego własność  Gminy Kietrz

Burmistrz Gminy Kietrz woj. opolskie ogłosił IV przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego,

położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17/3.

1.Położenie i opis nieruchomościLokal mieszkalny nr 3 o pow. użytkowej 48,00 m2, usytuowany       na II kondygnacji (I piętrze) budynku mieszkalnego wielorodzinnego, wymagającego remontu, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i kotłowni. Budynek i lokal wymagają remontu.
2.Oznaczenie geodezyjneUdział w wysokości 441/10000 części w częściach budynku i urządzeń , które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz we własności działek gruntu  nr 1745 i nr 1746  k.m.5 obręb Kietrz o łącznej powierzchni 0,2837 ha, zapisany w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Głubczycach nr OP1G/00040962/0 na własność Gminy Kietrz w części dotyczącej niewyodrębnionych lokali.
3.Numer księgi wieczystejOP1G/00040962/0
4.Forma zbycia nieruchomościPrzetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego
5.Cena wywoławcza39 000,00  zł, zwolniona z podatku od towarów i usług
6.Termin i miejsce przetargu23.08.2022 r. godz. 11:00, Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1
7.Wadium 4 000,00 zł – do 16.08.2022 r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Kietrz.
8.Przeznaczenie
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego    
Dla nieruchomości obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego, 35 MNUu – tereny zabudowy mieszkaniowo -usługowej o niskiej intensywności (ukształtowane) SOKA – strefa ochrony  konserwatorskiej „A”.
9.Miejsce wywieszenia pełnej treści ogłoszeniaTablica ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Kietrzu, przy ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz
3Miejsce publikacji pełnej treści ogłoszeniaBiuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu pod adresem http://bip.kietrz.pl/ MENU PRZEDMIOTOWE nieruchomości/przetargi; strona internetowa Urzędu Miejskiego w Kietrzu www.kietrz.pl., a wyciąg z ogłoszenia w dziennikach internetowych o zasięgu  ogólnopolskim www.infopublikator.pl oraz www.infoinwestycje.pl
11.Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacjeUrząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój 8, tel. 77 485 43 56 wew. 24 lub 25
e-mail: nieruchomosci@kietrz.pl

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skaryszew

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Ogłoszenie Wójta Gminy Główczyce o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy