Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

276/2022

z dnia

03.10.2022

Ogłoszeń w bazie:

978
/
/
Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że przeznaczono do zbycia, w trybie ustnego przetargu ograniczonego

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że przeznaczono do zbycia, w trybie ustnego przetargu ograniczonego

NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONE  DO  ZBYCIA

          Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że przeznaczono do zbycia, w trybie ustnego przetargu ograniczonego:

  • nieruchomość gruntową, położoną w rejonie ul. Stawowej, oznaczoną jako działka nr 3/3 obr. 35 o pow. 0,0054 ha, zapisaną w księdze wieczystej nr BB1C/00058714/7 Sądu Rejonowego w Cieszynie,
  • nieruchomość gruntową, położoną przy ul. gen. J. Hallera, oznaczoną jako działka nr 83 obr. 77 o pow. 0,0542 ha, zapisaną w księdze wieczystej nr BB1C/00041515/0 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UM w Cieszynie (bip.um.cieszyn.pl) na okres 21 dni, tj. od dnia 8 września 2022 r. do dnia 29 września 2022 r.

Cieszyn – 08.09.2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Dodatkowe warunki pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej własności Powiatu Cieszyńskiego położonej w gminie Cieszyn, obręb 69,

Położenie nieruchomości: gmina Cieszyn, obręb 69, powiat cieszyński, województwo śląskie.

Zarządzenie Nr 76 /2022

Zarząd Powiatu w Bochni podaje do publicznej wiadomości