Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

37/2023

z dnia

06.02.2023

Ogłoszeń w bazie:

1977
/
/
Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że przeznaczono do zbycia, w trybie ustnego przetargu ograniczonego

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że przeznaczono do zbycia, w trybie ustnego przetargu ograniczonego

NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONE  DO  ZBYCIA

          Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że przeznaczono do zbycia, w trybie ustnego przetargu ograniczonego:

  • nieruchomość gruntową, położoną w rejonie ul. Stawowej, oznaczoną jako działka nr 3/3 obr. 35 o pow. 0,0054 ha, zapisaną w księdze wieczystej nr BB1C/00058714/7 Sądu Rejonowego w Cieszynie,
  • nieruchomość gruntową, położoną przy ul. gen. J. Hallera, oznaczoną jako działka nr 83 obr. 77 o pow. 0,0542 ha, zapisaną w księdze wieczystej nr BB1C/00041515/0 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UM w Cieszynie (bip.um.cieszyn.pl) na okres 21 dni, tj. od dnia 8 września 2022 r. do dnia 29 września 2022 r.

Cieszyn – 08.09.2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wyciąg z ogłoszenia

Starosta Janowski informuje, że został zamieszczony wykaz nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 3537/2 o pow. 255 m2 przeznaczony do sprzedaży

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w dniu 10 marca 2023 r. o godz. 11:00 na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Nożyno działka nr 101/25 o powierzchni 0,5302 ha

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zamieszczono wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.