Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

28/2023

z dnia

28.01.2023

Ogłoszeń w bazie:

1925
/
/
Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony 10 lat w drodze bezprzetargowej

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony 10 lat w drodze bezprzetargowej

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że zatwierdziła do wynajęcia na czas oznaczony 10 lat w drodze bezprzetargowej pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody Rady Miejskiej Cieszyna wykaz nieruchomości obejmujący dwie części działki nr 37 obr. 45 o pow. po 19 m2 każda, położonej w rejonieul. Pl. Kościelnego z przeznaczeniem na tereny zajęte pod garaże.

            Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro) oraz stronach BIP na okres od dnia 15 listopada 2022 r. do dnia 6 grudnia 2022 r.

Cieszyn, dnia 15 listopada 2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Pruszcz Gdański zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Gminy Pruszcz Gdański Uchwały Nr XLIII/87/2022 z dnia 2 września 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęgowo – rejon ul. Prostej w Rusocinie.  

Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański w zakresie fragmentu obrębu geodezyjnego Cieplewo

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.