Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

80/2023

z dnia

21.03.2023

Ogłoszeń w bazie:

2450
/
/
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia dokonuje zmiany terminu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w budynku mieszkalnym dwulokalowym wolnostojącym przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 1 w Bogatyni

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia dokonuje zmiany terminu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w budynku mieszkalnym dwulokalowym wolnostojącym przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 1 w Bogatyni

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 13, 37, 38 oraz 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BOGATYNIA

dokonuje zmiany terminu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w budynku mieszkalnym dwulokalowym wolnostojącym przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 1 w Bogatyni na parterze oraz I piętrze, składającego się z trzech pokoi, dwóch kuchni oraz łazienki o łącznej powierzchni użytkowej 58,32 m2.

Przetarg odbędzie się w dniu 16.03.2023 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta i Gminy
w Bogatyni przy ul. 1-go Maja 29, pokój nr 7 (I piętro).

Uzasadnienie:

Zmiany terminu dokonuje się w związku z brakiem możliwości uzyskania minimalnej liczby członków Komisji Przetargowej, zgodnie z § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

 

Bliższych informacji na temat przetargu udziela Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego, tel. 075 77 25 341, 390

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nr 53/2023 Burmistrza Szczawna-Zdroju

Wykaz nr 52/2023 Burmistrza Szczawna-Zdroju

Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedźna, a przeznaczonej do oddania w użyczenie – na czas oznaczony 3 lat

Burmistrz Nidzicy informuje, że został zamieszczony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica przeznaczonej do oddania w użyczenie