Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

333/2022

z dnia

29.11.2022

Ogłoszeń w bazie:

1470
/
/
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Bogatynia, dnia 02.11.2022 r.

NZP.6845.2.51.2022.PM, NZP.6845.2.52.2022.PM,

NZP.6845.2.53.2022.PM,NZP.6845.2.54.2022.PM,

NZP.6845.2.56.2022.PM, NZP.6845.2.57.2022.PM,

NZP.6845.2.58.2022.PM, NZP.6845.2.59.2022.PM,

NZP.6845.2.60.2022.PM, NZP.6845.2.61.2022.PM,

NZP.6845.2.62.2022.PM, NZP.6845.2.63.2022.PM,

NZP.6845.2.64.2022.PM, NZP.6845.2.65.2022.PM,

NZP.6845.2.66.2022.PM.

INFORMACJA

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) w dniu 4 listopada 2022 roku wywieszono na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy
w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 1 oraz zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

I N F O R M A C J A

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Ogłoszenie