Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

333/2022

z dnia

29.11.2022

Ogłoszeń w bazie:

1470
/
/
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że został zamieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że został zamieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Bogatynia, dnia 09.11.2022 r.

NZP.6845.1.203.2022.MP

NZP.6845.1.107.2022.MP

INFORMACJA

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 1899
z późn. zm.) w dniu 15 listopada 2022 roku wywieszono na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 1 oraz zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

I N F O R M A C J A

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Ogłoszenie