Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

151/2024

z dnia

30.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7583
/
/
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczone do sprzedaży.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczone do sprzedaży.

Bogatynia 31.07.2023 r.

NZP.6840.60.2022.EB                                        

NZP.6840.63.2022.EB

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) w dniu 01 sierpnia 2023 roku na  tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni oraz na stronie internetowej www.bogatynia.pl zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczone do sprzedaży.

                                                    Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia

Wojciech Dobrołowicz

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszone zostaną wykazy nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO