Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

38/2023

z dnia

07.02.2023

Ogłoszeń w bazie:

2000
/
/
Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  będącej własnością Gminy Skaryszew, przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  będącej własnością Gminy Skaryszew, przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  będącej własnością Gminy Skaryszew, przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat:

1. Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 770/1 o pow. 0,3262ha, położona w obrębie Chomentów Puszcz, gmina Skaryszew

Wysokość czynszu dzierżawnego wynosić będzie 1,47 q/rok, przy czym czynsz dzierżawny płatny będzie w gotówce, według obowiązującej w dniu zapłaty ceny żyta wg komunikatu Prezesa GUS.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzenie nr 0050.65.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie na czas nieoznaczony

    Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w odpłatne użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej Cieszyn-Pastwiska z siedzibą w Cieszynie przy ul. Hażlaskiej 116 na czas nieoznaczony.

Urząd Miasta i Gminy Olkusz ogłasza sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 6 położonego  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Hetmańskiej 36 w Katowicach.

Wójt Gminy Bielawy informuję, że został wywieszony wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości położonych w: Brzozowie, Piotrowicach, Sobocie, Walewicach na cele rolne i uzupełniające siedliska oraz pod garaże.