Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

65/2024

z dnia

05.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

6697
/
/
Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  będącej własnością Gminy Skaryszew, przeznaczonych do najmu przez okres 10 lat

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  będącej własnością Gminy Skaryszew, przeznaczonych do najmu przez okres 10 lat

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  będącej własnością Gminy Skaryszew, przeznaczonych do najmu przez okres 10 lat:

1. Lokal nr 1 o łącznej powierzchni 10m2 na parterze budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie przy ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew.

Czynsz najmu ustalony na okresy miesięczne wynosi brutto 210 zł (słownie: dwieście dziesięć złotych).

Najem na rzecz Banku Spółdzielczego w Skaryszewie z siedzibą przy ul. Żeromskiego 7A, z przeznaczeniem na prowadzenie usług bankowych.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Otwocka informuje, że Zarządzeniem Nr 43/2024 z dnia 05.03.2024 r.  przeznaczył do oddania w dzierżawę nieruchomość gruntową położoną przy  ul. Szczyglej 5 w Otwocku

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ZBYCIA

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w obrębie: Siciny

INFORMACJA