Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

334/2023

z dnia

30.11.2023

Ogłoszeń w bazie:

5717
/
/
Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia  (zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021r., poz. 1899, poz. 815)

 1. Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 83 o pow. 6000m2, położona w miejscowości Chomentów Puszcz


Cena nieruchomości: 28 000  zł

 1. Nieruchomość zlokalizowana w miejscowości Chomentów Puszcz, przy ul Osiedlowej,  położona przy utwardzonej drodze o nawierzchni bitumicznej,
  z dojazdem także z drugiej – południowej strony przez nieutwardzoną drogę gruntową.
 2. Teren płaski, bez zróżnicowanych poziomów, kształt nieruchomości to wydłużony prostokąt, o wymiarach ok. 7m szerokości x 785m długości.
 3. Sieć elektro – energetyczna, wodociągowa i telekomunikacyjna – wzdłuż ul. Osiedlowej.
 4. Nieruchomość w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skaryszew wskazana:
  1. do głębokości ok 75 m b. od strony północnej pod tereny  mieszkaniowo-usługowe i zabudowy zagrodowej;
  1. w pozostałej części to obszary o potencjalnych możliwościach do prowadzenia wysokointensywnej produkcji rolnej.
 5. Sąsiedztwo stanowią działki niezabudowane, działki z zabudową mieszkaniową jednorodzinną oraz pola uprawne.
 6. KW nr RA1R/00159496/6
 • Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 2 o pow. 300m2, położona w miejscowości Chomentów Szczygieł

Cena nieruchomości: 9 000 zł

 1. Nieruchomość zlokalizowana w miejscowości Chomentów Szczygieł, położona przy utwardzonej drodze o nawierzchni bitumicznej,  
  • Teren płaski, kształt nieruchomości to wielokąt o szerokości 17m i długości od strony zachodniej ok 19m i od strony wschodniej ok 28m.
  • Nieruchomość w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skaryszew wskazana jest pod tereny  mieszkaniowo-usługowe i zabudowy zagrodowej.
  • Dostęp do sieci elektro – energetycznej i wodociągowej w odległości ok 90m.
  • Sąsiedztwo stanowią działki rolne oraz  działki z zabudową mieszkaniową jednorodzinną.
  • KW nr RA1R/00156328/7.

Informuje się osoby wymienione w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2021r., poz. 1899, poz. 815), że przysługuje im prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na ich zakup za cenę ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego. Niniejsze oświadczenie o zamiarze skorzystania z powyższego prawa należy złożyć na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew w Skaryszewie przy ul. J. Słowackiego 6 (pok. 40), w terminie sześciu tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew, w Skaryszewie przy ul. Słowackiego 6, na okres 21 dni, tj. 19.08.2022r. do 8.09.2022r. Szczegółowych informacji udziela Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie – pokój Nr 40, tel. 48 610 30 89 wew. 142.   

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz

WYKAZ

WYKAZ

WYKAZ