Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

272/2023

z dnia

29.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4905
/
/
Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie

Wiślica, dnia 31-03-2021 r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WIŚLICA

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie.

Przedmiotem oddania w dzierżawę są:

 1. Działka ozn. ewid. Nr 25/2 (R IVb) o pow. 0,1351 ha położona w obrębie Gorysławice, będąca w samoistnym posiadaniu Gminy Wiślica, na okres 3 lat. Na tym terenie brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie działki w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiślica – tereny upraw polowych. Sposób zagospodarowania – działka będzie użytkowana na cele rolnicze. Czynsz dzierżawny w wysokości nie niższej niż równowartość 0,30 dt pszenicy
  w stosunku rocznym płatny będzie w dwóch półrocznych ratach w terminie do 28 lutego za II półrocze roku poprzedniego i do 31 sierpnia za I półrocze danego roku, na podstawie obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w danym półroczu.
 2. Działka ozn. ewid. Nr 195 (R IIIb) o pow. 0,12 ha położona w obrębie Gorysławice, będąca w samoistnym posiadaniu Gminy Wiślica, na okres 3 lat. Na tym terenie brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie działki w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiślica – tereny upraw polowych. Sposób zagospodarowania – działka będzie użytkowana na cele rolnicze. Czynsz dzierżawny w wysokości nie niższej niż równowartość 0,43 dt pszenicy
  w stosunku rocznym płatny będzie w dwóch półrocznych ratach w terminie do 28 lutego za II półrocze roku poprzedniego i do 31 sierpnia za I półrocze danego roku, na podstawie obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w danym półroczu.
 3. Działka ozn. ewid. Nr 410 (R IVa) o pow. 0,51 ha położona w obrębie Szczytniki, stanowiąca własność Gminy Wiślica, dla której Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju prowadzi księgę wieczystą Nr KI1B/00035839/1, na okres 3 lat. Na tym terenie brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie działki w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiślica – tereny upraw polowych. Sposób zagospodarowania – działka będzie użytkowana na cele rolnicze. Czynsz dzierżawny w wysokości nie niższej niż równowartość 1,49 dt pszenicy
  w stosunku rocznym płatny będzie w dwóch półrocznych ratach w terminie do 28 lutego za II półrocze roku poprzedniego i do 31 sierpnia za I półrocze danego roku, na podstawie obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w danym półroczu.

Przedmiotem oddania w użyczenie są:

 1. Część działki tj. 5 m2 ozn. Nr 795/1 oraz część działki tj. 10 m2 ozn. nr 816/2 położone
  w obrębie Wiślica, będące we władaniu Gminy Wiślica, na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 21/2004, na okres 20 lat. Na tym terenie brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie działki w studium uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiślica – tereny turystyki
  i wypoczynku. Sposób zagospodarowania – umieszczenie elementów pomiarowej stacji wodowskazowej „Wiślica”.
 2. Część działki tj. 30 m2 ozn. Nr 125/2 położonej w obrębie Górki, stanowiącej własność Gminy Wiślica, dla której Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju prowadzi księgę wieczystą
  Nr KI1B/00035858/9, na okres 6 lat. Na tym terenie brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie działki w studium uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiślica – tereny upraw polowych, świetlica-tereny usług i rekreacji. Sposób zagospodarowania – budowa siłowni zewnętrznej.
 3. Część działki tj. 30 m2 ozn. Nr 227/9 położonej w obrębie Brzezie, stanowiącej własność Gminy Wiślica, dla której Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju prowadzi księgę wieczystą
  Nr KI1B/00059843/6, na okres 6 lat. Na tym terenie brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie działki w studium uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiślica – świetlica-tereny usług
  i rekreacji. Sposób zagospodarowania – budowa siłowni zewnętrznej.
 4. Część działki tj. 30 m2 ozn. Nr 281 położonej w obrębie Koniecmosty, stanowiącej własność Gminy Wiślica, dla której Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju prowadzi księgę wieczystą Nr KI1B/00037773/4, na okres 6 lat. Na tym terenie brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie działki w studium uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiślica – świetlica-tereny usług
  i rekreacji. Sposób zagospodarowania – budowa siłowni zewnętrznej.
 5. Część działki tj. 30 m2 ozn. Nr 262/2 (ark. 1) położonej w obrębie Skorocice, stanowiącej własność Gminy Wiślica, dla której Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju prowadzi księgę wieczystą Nr KI1B/00035840/1, na okres 6 lat. Na tym terenie brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie działki w studium uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiślica – świetlica, strażnica OSP-tereny usług i rekreacji. Sposób zagospodarowania – budowa siłowni zewnętrznej.
 6. Część działki tj. 30 m2 ozn. Nr 1069/5 (ark. 2) położonej w obrębie Jurków, stanowiącej własność Gminy Wiślica, dla której Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju prowadzi księgę wieczystą Nr KI1B/00032854/1, na okres 6 lat. Na tym terenie brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie działki w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiślica – tereny upraw polowych. Sposób zagospodarowania – budowa siłowni zewnętrznej.
 7. Część działki tj. 100 m2 ozn. Nr 794/2 położonej w obrębie Wiślica, będącej we władaniu Gminy Wiślica, na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 21/2004, na okres 6 lat. Na tym terenie brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie działki w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiślica – tereny rekreacji i wypoczynku. Sposób zagospodarowania – budowa siłowni zewnętrznej.
 8. Część działki tj. 30 m2 ozn. Nr 467 położonej w obrębie Szczerbaków, stanowiącej własność Skarbu Państwa, dla której Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju prowadzi księgę wieczystą Nr KI1B/00060575/6, na okres 6 lat. Na tym terenie brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie działki w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiślica – tereny rekreacji i wypoczynku. Sposób zagospodarowania – budowa siłowni zewnętrznej.

Niniejszy wykaz podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wiślica na okres 21 dni tj. od dnia 31 marca 2021 r. do dnia 21 kwietnia 2021 r. Wykaz zamieszcza się także na stronie internetowej Urzędu. Natomiast informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej.

Szczegółowe informacje o wyżej wymienionych nieruchomościach można uzyskać
w Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica ul. Okopowa 8, pok. Nr 5 lub pod nr telefonu
041-3690910.

/-/ Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

I N F O R M A C J A

Obwieszczenie Starosty Tatrzańskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego pod znakiem AB.6740. 23.2023.ASS w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi gminnej klasy „D” nr K420043 Trybsz – Czarna Góra w miejscowości Czarna Góra – ETAP II. Rozbudowa drogi na odcinku od km 4+520,60 do km 4+572,70 – ul. Nadwodnia.

Wójt Gminy Niechlów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Konopnica jednostka ewidencyjna Konopnica,