Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

38/2023

z dnia

07.02.2023

Ogłoszeń w bazie:

2000
/
/
Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie informuję, że został wywieszony  Wykaz Nr G.6840.12.10.2022 nieruchomości położonej w Miasteczku Śląskim w rejonie ul. Północnej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie informuję, że został wywieszony  Wykaz Nr G.6840.12.10.2022 nieruchomości położonej w Miasteczku Śląskim w rejonie ul. Północnej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2021 roku poz. 1899 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, ul. Rynek 8,  oraz na stronach internetowych Urzędu: www.miasteczkoslaskie.bip.net.pl  i www.miasteczko-slaskie.pl,  został wywieszony  Wykaz Nr G.6840.12.10.2022 nieruchomości położonej w Miasteczku Śląskim w rejonie ul. Północnej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – działka nr 2412/192, 2400/193, 194.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od dnia 24 listopada 2022 r.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 24 listopada 2022 roku do dnia 15 grudnia 2022 roku.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzenie nr 0050.65.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie na czas nieoznaczony

    Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w odpłatne użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej Cieszyn-Pastwiska z siedzibą w Cieszynie przy ul. Hażlaskiej 116 na czas nieoznaczony.

Urząd Miasta i Gminy Olkusz ogłasza sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 6 położonego  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Hetmańskiej 36 w Katowicach.

Wójt Gminy Bielawy informuję, że został wywieszony wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości położonych w: Brzozowie, Piotrowicach, Sobocie, Walewicach na cele rolne i uzupełniające siedliska oraz pod garaże.