Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

38/2023

z dnia

07.02.2023

Ogłoszeń w bazie:

2000
/
/
Burmistrz Mieroszowa informuje że został wywieszony wykaz nr 128 nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Mieroszów, przeznaczonej do zbycia  w trybie art. 231 § 2 kc

OGŁOSZENIE

Burmistrz Mieroszowa informuje że został wywieszony wykaz nr 128 nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Mieroszów, przeznaczonej do zbycia  w trybie art. 231 § 2 kc

Informacja

Burmistrz Mieroszowa informuje, że dnia 10.11.2022 roku, wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mieroszowie Plac Niepodległości 1 – II brama, I piętro, obok pokoju nr 15 oraz zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mieroszowie pod adresem: http://bip.mieroszow.pl wykaz nr 128 nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Mieroszów, przeznaczonej do zbycia  w trybie art. 231 § 2 kc.

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzenie nr 0050.65.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie na czas nieoznaczony

    Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w odpłatne użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej Cieszyn-Pastwiska z siedzibą w Cieszynie przy ul. Hażlaskiej 116 na czas nieoznaczony.

Urząd Miasta i Gminy Olkusz ogłasza sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 6 położonego  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Hetmańskiej 36 w Katowicach.

Wójt Gminy Bielawy informuję, że został wywieszony wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości położonych w: Brzozowie, Piotrowicach, Sobocie, Walewicach na cele rolne i uzupełniające siedliska oraz pod garaże.