Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

65/2024

z dnia

05.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

6690
/
/
Burmistrz Mieroszowa informuje, że został wywieszony wykaz nr 38 nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieroszów, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Mieroszowa informuje, że został wywieszony wykaz nr 38 nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieroszów, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Informacja

Burmistrz Mieroszowa informuje, że dnia 28.03.2023 roku, wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mieroszowie Plac Niepodległości 1 – II brama, I piętro, obok pokoju nr 15 oraz zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mieroszowie pod adresem: http://bip.mieroszow.pl wykaz nr 38 nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieroszów, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE

Wykaz

I N F O R M A C J A

Samochód osobowy